Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Onze marshals hebben weer een reanimatiecursus gevolgd

Met het ingaan van de zomertijd zijn ook de marshals weer dagelijks aanwezig om onze leden, en vooral ook onze gasten, te begroeten en waar nodig te assisteren. Bij die assistentie hoort ook om in geval van nood handelend te kunnen optreden. Daarom hebben de marshals ook dit voorjaar, evenals vorige jaren, in twee groepen een reanimatiecursus gevolgd.

Tijdens de reanimatie training zijn de marshals getraind in het “pompen en blazen” en in het gebruiken van het mondmasker, een masker bij de AED. Dit alles natuurlijk volgens de laatste richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad.

Als laatste oefening hebben de marshals een wat langere periode de reanimatievaardigheden met inzet van de AED getraind. Hierbij is de situatie nagebootst van de tijd die de ambulance nodig heeft om op locatie te komen. Zowel in het clubhuis als in de marshalkar is een AED aanwezig.