Lid worden van de Semslanden

Een lidmaatschap op maat

Bij de Semslanden hebben we voor iedereen een lidmaatschap op maat.

 • Volledig lidmaatschap. Onbeperkt speelrecht op onze banen en oefenfaciliteiten. € 1045,-
 • 9-holeslidmaatschap. Elke dag 9 holes lopen. Voor wie nog geen 18 holes speelt of dat niet meer doet.  € 705,-  Meer info
 • Daluur-lidmaatschap. Elke dag na 16.00 uur. Ideaal voor mensen met een baan en een druk weekend.  € 370,-  Meer info
 • Par3-kaart. Onbeperkt toegang tot onze qualifying par-3 baan en oefenfaciliteiten.  € 144,-   Meer info

Zie alle mogelijkheden met toelichting en tarieven hieronder.

Begint u met golfen en hebt u nog geen handicap 54 (GVB)? Lees dan eerst de pagina Leren golfen.

Tarieven 2021

LidmaatschapGebruik 18-holesbaanPer jaarNa 1 okt *
Met certificaat (eenmalig € 1.135,-)onbeperkt994,-0,-
Zonder certificaatonbeperkt1045,-0,-
Bijzonder lid
9-holes-lidmaatschap9 holes vanaf de start-tee705,-0,-
DaluurlidmaatschapAlle dagen na 16.00 uur370,-0,-
Buitenlidmaatschap leden gelijkwaardige golfclub**onbeperkt520,-0,-
Buitenlidmaatschap leden goedkopere golfclub**onbeperkt705,-0,-
Proeflidmaatschap. Lees de toelichting!onbeperkt170,-0,-
3-maandenkaartonbeperkt392,-0,-
Par3-kaart tot einde kalenderjaarpar-3 baan, driving range en oefengreens144,-0,-
Par3-kaart tot einde jaar, plus 6 groepslessen tot baanpermissie (eenmalig)***par-3 baan, driving range en oefengreens195,-0,-
Handicap registratiegreenfee56,-56,-
Jeugd
Leeftijd 5 t/m 18 jaaronbeperkt149,-0,-
Leeftijd 19 t/m 24 jaaronbeperkt278,-0,-
Leeftijd 25 t/m 29 jaaronbeperkt474,-0,-
Leeftijd 30 t/m 34 jaaronbeperkt700,-0,-

U betaalt bij ons géén entreekosten of verplichte participatie. U kunt uw jaarcontributie in 12 termijnen voldoen.

* Als u lid wordt tot eind 2022, geldt het vermelde bedrag voor de rest van dit jaar. U betaalt dit jaar ook geen horeca-voorschot en ballenkaarten.

** De prijs van een buitenlidmaatschap is afhankelijk van het bedrag dat u bij uw homecourse betaalt. Is dit minstens even hoog als onze contributie voor een volledig lidmaatschap, dan betaalt u daarvan 50%. Betaalt u bij uw homecourse minder, dan berekenen we u het tarief van een 9-holeslid. U dient jaarlijks een kopie van de contributienota van uw homecourse te sturen naar ons secretariaat.

*** De par3-kaart met 6 groepslessen tot baanpermissie is een eenmalig kennismakingsaanbod. Zie ook de toelichting.

Download dit overzicht    Inschrijfformulier  Termijnbetaling

Voorschotten, borg en NGF-bijdrageTarieven 2021 Semslanden

 1. De NGF-bijdrage wordt jaarlijks door de NGF vastgesteld en ligt tussen € 9,- en € 19,-, afhankelijk van uw lidmaatschap en leeftijd
 2. Bij alle spelende leden wordt € 25,- in rekening gebracht ballen voor op de driving range (normale prijs € 37,50).
 3. Spelende leden vanaf 30 jaar betalen een horeca-voorschot van € 50,- dat wordt verrekend met de consumpties die u in de loop van het jaar gebruikt.
 4. Voor het taslabel wordt € 5,- borg in rekening gebracht die wordt terugbetaald bij inlevering van het label.

Voorwaarden

 1. Voor een buitenlidmaatschap dient u bij aanmelding en aan het begin van elk jaar een kopie van de contributienota van uw homecourse te sturen naar ons secretariaat.
 2. Voor alle lidmaatschapsvormen geldt dat het lidmaatschap loopt tot 31 december van elk jaar, en automatisch wordt verlengd tenzij dit vóór 1 november van dat jaar schriftelijk per brief of e-mail is opgezegd of gewijzigd. U ontvangt als bewijs van uw opzegging of wijziging altijd een bevestiging van het secretariaat.

Termijnen

 1. Contributies kunnen via automatische incasso in 12 termijnen worden voldaan.  Zie hiervoor de maandbedragen in de tarieventabel.
 2. Een certificaat kan in twee termijnen worden betaald.

Extra mogelijkheden

 1. Huur boven-locker € 50,-
 2. Huur onder-locker (beperkt beschikbaar) € 60,-
 3. Korting bij huur van twee lockers € 25,-
 4. Scooterstalling € 127,70
 5. Stroomkosten scooter € 32,60
 6. Stroomkosten acculader (eenmalig € 50,-) € 19,10

Downloaden

Download dit overzicht    Inschrijfformulier  Termijnbetaling

Toelichtingen

9-holeslidmaatschap

Het 9-holeslidmaatschap is bedoeld voor beginners die nog geen 18 holes willen lopen, en voor ouderen die dat niet meer kunnen. De lus die u loopt, wisselt elke week.
Bij de Semslanden hanteren we namelijk een startlus van de week. De ene week is dat Hondsrug en de andere Boerveen. De startlus wordt vermeld in de baanagenda op de deze site, op het scherm in de hal en in de infovitrine bij het pleintje.

Als 9-holeslid mag u elke dag 1x de lus van de week lopen, ook in het weekend. Daarnaast hebt u onbeperkt toegang tot onze 9-holes par3-baan, driving range en oefengreens. Als u de lus van de week combineert met de par3-baan, loopt u in feite 18 holes. En wilt u toch een keer 18 holes lopen op de grote baan of uitwijken naar de andere lus, dan kunt u een greenfee kopen tegen het introducétarief. Verder hebt u vrijwel dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid, waaronder gereduceerde greenfeetarieven binnen onze hospitality chains.
Naar boven

Daluur-lidmaatschap

Een daluur-lidmaatschap is de voordeligste manier om als lid bij de Semslanden te spelen. U kunt elke dag na 16.00 uur de grote baan op. Daarnaast hebt u de hele dag onbeperkt toegang tot de 9-holes par3-baan, de driving range en de oefengreens. Als u vóór 16.00 uur op de grote baan wilt starten, betaalt u greenfee voor het introducétarief.

Als daluur-lid hebt u vrijwel dezelfde rechten en plichten die een gewoon lid ook heeft, waaronder gereduceerde greenfeetarieven bij de banen in onze hospitality chains. Beginnende daluur-leden kunnen ook gratis deelnemen aan de lessen voor het Regelexamen.
Naar boven

Proeflidmaatschap

Een proeflidmaatschap is bedoeld voor geoefende golfers (hcp < 45) die overwegen om lid te worden van de Semslanden, maar eerst uitgebreider willen kennismaken met de club. Als proeflid hebt u alle speelrechten van een volledig lid. Aan officiële clubwedstrijden kunt u alleen buiten mededinging meedoen. U hebt uiteraard geen stemrecht op de ledenvergadering. We gaan ervan uit dat u uw NGF-inschrijving en -registratie elders geregeld hebt.
Een proeflidmaatschap kan op elke eerste van de maand ingaan en duurt drie maanden.

Om in aanmerking te komen voor een proeflidmaatschap dient u een EGA handicap van minimaal 45 te hebben en binnen een straal van 50 km rond Gasselte te wonen. U kunt slechts eenmaal proeflid worden.
Naar boven

3-maandenkaart

De 3-maandenkaart is bedoeld voor spelers die maar een paar maanden in onze regio verblijven. U hebt onbeperkt speelrecht op onze banen, maar u bent geen lid van de club. We gaan ervan uit dat u een andere homecourse hebt, binnen of buiten Nederland. Handicap 54 of lager is uiteraard een vereiste.

Een 3-maandenkaart is geldig voor drie aaneengesloten maanden. Hij gaat in op de eerste dag van de eerste maand en verloopt op de laatste dag van de derde maand. U kunt zelf kiezen op welke maand u de kaart wilt laten ingaan.
Naar boven

Par3-kaart

Een par3-kaart is ideaal voor mensen die eens willen proberen of golf een sport voor hun is. Niet door eenmalig een clinic te volgen, maar door een jaartje regelmatig naar de baan te gaan. U kunt ook deelnemen aan wedstrijden voor beginners die we veelvuldig organiseren.

Met een par3-kaart hebt u onbeperkt toegang tot onze 9-holes par3-baan,  driving range en oefengreens.

Een par3-kaart geldt voor een kalenderjaar en wordt, tenzij u voor 1 november van het lopende jaar opzegt, automatisch verlengd. U hebt speelrecht — ook als u nog nauwelijks kunt golfen en geen handicap hebt — maar u bent geen lid van de club. U krijgt wel een NGF-pas en u hebt ook handicap-registratie. U kunt op onze par3-baan zelfs uw handicap-54 (“GVB”) halen!
Vindt u golf leuk en besluit u om lid van de club te worden, dan kunt u tussentijds overstappen en wordt uw lopende par3-kaart verrekend met uw contributie.
Naar boven

Par3-kaart met 6 groepslessen tot baanpermissie

Dit is een eenmalig aanbod voor beginners. In de zes groepslessen leert u de diverse slagen en de basis-etiquette, zodat u veilig voor u zelf en anderen op de baan kunt spelen. De meeste mensen hebben aan deze lessen genoeg voor “baanpermissie”, maar dit is uiteraard afhankelijk van uw aanleg en vooral van de tijd die u besteedt aan het oefenen buiten de lessen.
Deze kaart wordt wordt  het volgende jaar automatisch omgezet in een reguliere par-3 kaart. Als u dan beter wilt leren golfen, kunt u voor lessen aan één of meer personen terecht bij onze pro’s. Zij organiseren ook regelmatig korte thema-cursussen tegen een beperkt tarief.
Naar boven