Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Lid worden van de Semslanden

Een lidmaatschap op maat

Bij de Semslanden hebben we voor iedereen een lidmaatschap op maat.

 • Volledig lidmaatschap. Onbeperkt speelrecht op onze banen en oefenfaciliteiten. €1184,-
 • 9-holeslidmaatschap.  €799,-  Meer info
 • Daluur-lidmaatschap. Elke dag na 16.00u.**. Ideaal voor mensen met een baan en een druk weekend.  €419,-  Meer info
 • Par3-jaarkaart. Onbeperkt toegang tot onze qualifying par-3 baan en oefenfaciliteiten.  €195,-   Meer info
  Zie alle mogelijkheden met toelichting en tarieven hieronder.

* * Wintertijd vanaf 15.00u.

Begint u met golfen en hebt u nog geen handicap 54 (GVB)? Lees dan eerst de pagina Leren golfen.

Tarieven 2024

LidmaatschapGebruik 18-holesbaanPer jaarPer maandNa 1 juli*
Met certificaat (eenmalig € 1.135,-) onbeperkt1125,-96,67506,25
Volledig lidonbeperkt1184,-101,58532,80
9-holes lidmaatschap met certificaat (eenmalig € 1.135,-)9 holes van startlus759,-66,17341,55
9-holes-lid9 holes van startlus799,-69,50359,55
Daluurlidna 16.00 uur419,-37,83188,55
Par3-lidgreenfee195,-19,1787,75
Jeugd
Leeftijd 5 t/m 19 jaaronbeperkt175,-17,4978,75
Kind in golfgezinonbeperkt87,50/gratis
Jongvolwassene 20 t/m 28 jaaronbeperkt450,-40,42202,50
Student-lidonbeperkt300,-
Lid 29 t/m 34 jaaronbeperkt825,-71,67371,25
Overige lidmaatschappen
Buitenlid met gelijkwaardige homecourse**onbeperkt590,-52,08265,50
Buitenlid met goedkopere homecourse**onbeperkt799,-69,50359,55
Proeflid. Lees de toelichting!onbeperkt199,-n.v.t.199,-
Handicapregistratiegreenfee58,-n.v.t.58.-
Bedrijfslid, zie ook onze business-club
Begunstigersniet120,-10,-
Beginner
Par3-lid met 6 groepslessen tot baanpermissie (eenmalig)***greenfee225,-n.v.t.225,-
Daluurlid met lessen tot handicap 54*na 16.00 uur595,-n.v.t.

U betaalt bij ons géén entreekosten of verplichte participatie. U kunt uw jaarcontributie in 12 termijnen voldoen.

** Een buitenlidmaatschap is alleen mogelijk als uw homecourse de A- of B-status heeft (en dus geen D-club is als bijv. de ANWB). De prijs van een buitenlidmaatschap is afhankelijk van het bedrag dat u bij uw homecourse betaalt. Is dit minstens even hoog als onze contributie voor een volledig lidmaatschap, dan betaalt u €590. Betaalt u bij uw homecourse minder, dan berekenen we u het tarief van een 9-holeslid. U dient jaarlijks een kopie van de contributienota van uw homecourse te sturen naar ons secretariaat.

*** Een Par-3 lidmaatschap met 6 groepslessen tot baanpermissie is een eenmalig kennismakingsaanbod. Zie ook de toelichting.

Inschrijfformulier 2024 Lidmaatschapstarieven 2024  Termijnbetaling

Voorschotten, borg en NGF-bijdrage

 1. De NGF-bijdrage wordt jaarlijks door de NGF vastgesteld en bedraagt voor 2024 momenteel € 24,50.
 2. Bij alle spelende leden wordt € 25,- in rekening gebracht ballen voor op de driving range (normale prijs € 37,50).
 3. Spelende leden vanaf 29 jaar betalen een horeca-voorschot van € 50,- dat wordt verrekend met de consumpties die u in de loop van het jaar gebruikt.
 4. Voor het taslabel wordt € 5,-  in rekening gebracht.

Kortingen voor de jeugd

 1. Gezinskorting: als tenminste één ouder/verzorgende in het gezin volledig lid, 9-holeslid of daluurlid is, krijgen de eerste twee jeugdleden in het gezin 50% korting. Eventuele volgende kinderen zijn gratis.
 2. Studentenkorting: voor jong-volwassenen die een inschrijving overleggen van voortgezet onderwijs, MBO, HBO of universiteit, geldt het studententarief.

Voorwaarden

 1. Voor een buitenlidmaatschap dient u bij aanmelding en aan het begin van elk jaar een kopie van de contributienota van uw homecourse te sturen naar ons secretariaat.
 2. Voor alle lidmaatschapsvormen geldt dat het lidmaatschap loopt tot 31 december van elk jaar, en automatisch wordt verlengd tenzij dit vóór 1 november van dat jaar schriftelijk per brief of e-mail is opgezegd of gewijzigd. U ontvangt als bewijs van uw opzegging of wijziging altijd een bevestiging van het secretariaat.

Termijnen

 1. Contributies kunnen via automatische incasso in 12 termijnen worden voldaan.  Zie hiervoor de maandbedragen in de tarieventabel.
 2. Een certificaat kan in twee termijnen worden betaald.

Extra mogelijkheden

U kunt een onder- of boven-locker huren of uw scooter stallen op de club. Informeer bij het secretariaat naar de prijzen en de beschikbaarheid.

Toelichtingen

9-holeslidmaatschap

Het 9-holeslidmaatschap is bedoeld voor mensen voor wie om enigerlei reden 18 holes teveel zijn. De lus die u loopt, wisselt om de week. Bij de Semslanden hanteren we namelijk een startlus van de week.
De startlus , Hondsrug of Boerveen, wordt vermeld in de baanagenda op de deze site, op het scherm in de hal en in de infovitrine bij het pleintje.

Als 9-holeslid mag u elke dag 1x de lus van de week lopen, ook in het weekend. Daarnaast hebt u onbeperkt toegang tot onze 9-holes par3-baan, driving range en oefengreens. Als u de lus van de week combineert met de par3-baan, loopt u in feite 18 holes. En wilt u toch een keer 18 holes lopen op de grote baan of uitwijken naar de andere lus, dan kunt u een greenfee kopen tegen het introducétarief. Verder hebt u vrijwel dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid, waaronder gereduceerde greenfee-tarieven binnen onze hospitality chains.

Let op! Onze 9-holeswedstrijden worden gespeeld op de startlus zodat ook 9-holesleden zonder extra kosten kunnen meedoen. Dit betekent dat als u niet deelneemt aan de wedstrijd, de baan voor u gesloten is. U kunt niet kosteloos uitwijken naar de andere lus omdat u als 9-holeslid niet bijdraagt in de onderhoudskosten van die tweede lus. Wilt u daar toch spelen, dan kunt u een greenfee kopen tegen het gereduceerde introducétarief.
Naar boven

Daluur-lidmaatschap

Een daluur-lidmaatschap is de voordeligste manier om als lid bij de Semslanden te spelen. U kunt elke dag na 16.00 uur de grote baan op. Daarnaast hebt u de hele dag onbeperkt toegang tot de 9-holes par3-baan, de driving range en de oefengreens. Als u vóór 16.00 uur op de grote baan wilt starten, betaalt u greenfee voor het introducétarief. Vanaf 1 november tot 1 april geldt het daluur-lidmaatschap vanaf 15.00 uur.

Als daluur-lid hebt u voor het overige vrijwel dezelfde rechten en plichten die andere leden ook hebben, waaronder gereduceerde greenfee-tarieven bij de banen in onze hospitality chains. Beginnende daluur-leden kunnen ook gratis deelnemen aan de lessen voor het Regelexamen.
Naar boven

Par3-lidmaatschap

Een par3-lidmaatschap is ideaal voor mensen die eens willen proberen of golf een sport voor hun is. Niet door eenmalig een clinic te volgen, maar door een jaartje regelmatig naar de baan te gaan. U kunt ook deelnemen aan wedstrijden voor beginners die we veelvuldig organiseren.

Met een par3-lidmaatschaphebt u onbeperkt toegang tot onze 9-holes par3-baan, driving range en oefengreens.

Een par3-kaart geldt voor een kalenderjaar en wordt automatisch verlengd, tenzij u voor 1 november van het lopende jaar opzegt. U hebt speelrecht — ook als u nog nauwelijks kunt golfen en geen handicap hebt — maar u hebt geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering. U krijgt wel een NGF-pas en u hebt ook handicap-registratie. U kunt op onze par3-baan zelfs uw handicap-54 (“GVB”) halen!

Vindt u golfen leuk en besluit u om lid van de club te worden, dan kunt u tussentijds overstappen en wordt uw lopende par3-kaart verrekend met uw contributie.
Naar boven

Proeflidmaatschap

Een proeflidmaatschap is bedoeld voor geoefende golfers (hcp < 54) die overwegen om lid te worden van de Semslanden, maar eerst uitgebreider willen kennismaken met de club. Als proeflid hebt u alle speelrechten van een volledig lid. Aan officiële clubwedstrijden kunt u alleen buiten mededinging meedoen. U hebt uiteraard geen stemrecht op de ledenvergadering. We gaan ervan uit dat u uw NGF-inschrijving en -registratie elders geregeld hebt.
Een proeflidmaatschap kan op elke eerste van de maand ingaan en duurt drie maanden.
Om in aanmerking te komen voor een proeflidmaatschap dient u een WHS handicap te hebben van 54 of lager, en binnen een straal van 50 km rond Gasselte te wonen. U kunt uiteraard slechts één keer een proeflidmaatschap afsluiten.
Naar boven

Par3-lidmaatschap met 6 groepslessen tot baanpermissie

Dit is een eenmalig aanbod voor beginners. In de zes groepslessen leert u de diverse slagen en de basis-etiquette, zodat u veilig voor u zelf en anderen op de baan kunt spelen. De meeste mensen hebben aan deze lessen genoeg voor “baanpermissie”, maar dit is uiteraard afhankelijk van uw aanleg en vooral van de tijd die u besteedt aan het oefenen buiten de lessen.
Deze aanbieding wordt wordt  het volgende jaar automatisch omgezet in een regulier par3-lidmaatschap. Als u dan beter wilt leren golfen, kunt u voor lessen aan één of meer personen terecht bij onze pro’s. Zij organiseren ook regelmatig korte themacursussen tegen een beperkt tarief.
Naar boven