Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Plaatselijke regels

Plaatselijke regels

Tijdelijke plaatselijke regels

1. Jonge aanplant / aangepaalde bomen

Jonge aanplant en aangepaalde bomen zijn verboden speelzones. Als er sprake is van een belemmering door deze aanplant moet de speler deze zonder straf ontwijken volgens Regel 16-1.f.
Als de bal in een hindernis ligt moet de speler de belemmering ontwijken zonder strafslag of buiten de hindernis met een strafslag volgens Regel 17.1.e.

2. Schade door dassen en andere gravende dieren

Gebieden waar schade is veroorzaakt door dassen of andere gravende dieren zijn GUR, grond in bewerking, waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens regel 16-1.f.

3. “Sleuven op Boerveen 3”

Wegens drainagewerkzaamheden op Boerveen 3 bevinden zich op een afstand vanaf ca 100 m voor de green sleuven.

Deze al dan niet gevulde sleuven zijn Abnormale baanomstandigheden/GUR.

In geval van belemmering (zowel stand als ligging) moeten deze sporen zonder straf worden ontweken volgens regel 16.1.

Straf voor overtreding van deze Plaatselijke regel:

Algemene straf

4. Schade aan fairway en rough op Boerveen 4 en 5

In geval van belemmering door sporen van baanonderhoudsvoertuigen mogen de desbetreffende plekken zonder straf worden ontweken volgens regel 16.1.

Permanente plaatselijke regels

1. Buiten de baan

Buiten de baan is gemarkeerd met witte palen cq. palen met een witte kop.

2. Verboden speelzones

Gebieden gemarkeerd met blauwe palen (GUR) en
gebieden gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen (GUR/Eco-zone)
zijn verboden speelzones die moeten worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door deze verboden speelzones is het verplicht om deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1.(f ).

GUR/Eco-zone niet betreden
GUR tevens Eco-zones mogen niet worden betreden! De straf voor het overtreden van deze gedragsregel is 1 strafslag.

3. Dropping zone bij green van Hondsrug 9

Er is een dropping zone bij de green van Hondsrug 9 ter hoogte van het bruggetje. Als een bal in één van de hindernissen voor, links of rechts naast* of achter de green van Hondsrug hole 9 ligt, of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet gevonden is, tot stilstand is gekomen in deze hindernissen, heeft de speler de volgende opties met een strafslag:
– ontwijken volgens regel 17.1 of
– als een extra mogelijkheid, mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal in de droppingzone droppen. Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in regel 14.3.
– de droppingzone is een stoklengte rondom de paal met het bordje DZ.

* Bij de hindernis rechts vóór de brug is deze optie niet toegestaan

4. Diepe sleuven in bunkers

Gebieden in bunkers met diepe sleuven die zijn ontstaan door het wegspoelen van zand, zijn grond in bewerking (GUR).

5. Sporen van voertuigen

Diepe sporen van voertuigen zijn grond in bewerking (GUR).

Straf voor overtreding

De straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf.

Afstandsmarkeringen

Aan de randen van de fairways staan paaltjes die de afstanden aangeven tot het midden van de green, hemelsbreed gemeten.
1 band: 100 m
2 banden: 150 m
3 banden: 200 m

Tijdelijke plaatselijke regels worden bekend gemaakt in de vitrines, publicatieborden en op de website. Permanente tijdelijke regels staan vermeld op de scorekaart.

AED in het clubhuis

Noodnummer 112