Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Baanreglement

In het kader van een voortdurende goede zorg voor onze baan, de golfsport en een goede doorstroming, vragen wij uw medewerking om onze baan in goede conditie te houden en om de veiligheid te bevorderen. Daarom gelden bij ons de volgende regels.

Voordat u begint

 • Bij aanmelding dient u een geldig NGF-pasje te tonen.
 • U speelt met uw eigen uitrusting.
 • Leden hebben toegang tot de grote baan met een baanpermissie van GC de Semslanden.  Voor gasten is een WHS handicap van 54 of lager vereist.
 • Flights van drie of vier spelers zijn alleen toegestaan als de gezamenlijke  exact handicap niet hoger is dan 110. Spelers met clubhandicap van max 54 kunnen dan spelen onder begeleiding van een WHS handicapper (bij driebal maximaal 1 clubhandicapper met hcp max. 54 per flight)
 • Om zeker te zijn van speelmogelijkheden raden wij u aan onze website te raadplegen. Ook kunt u ons bellen. Het telefoonnummer is: 0599-564661. Het secretariaat is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 09.00- 16.00 uur.
 • Hebt u een handicart nodig, dan kunt u deze reserveren via MyHandicart. Voor het gebruik door de baan bent u gebonden aan de regels zoals bepaald volgens de Stichting Handicart.

Tijdens het spel

 • Als u naar een bal zoekt, dient u achteropkomende flights onmiddellijk door te laten. Dit bevordert de doorstroming en voorkomt opstopping.
 • Wanneer uw flight de aansluiting op de voorgaande flight verliest, dient u de navolgende flight door te laten.
 • Onze marshals zijn bevoegd toe te zien op de handhaving van het baanreglement. Zij mogen controleren op de aanwezigheid van een ledenbadge of greenfeekaart. Als u die niet bezit, maakt u ten onrechte gebruik van de baan. De marshal is in dat geval bevoegd passende maatregelen te nemen.
 • Aanwijzingen van de marshals en het baanpersoneel dient u te allen tijde op te volgen. Dit geldt o.a. wanneer zij u vragen:
  • pitchmarks te herstellen
  • divots terug te leggen
  • gebroken of beschadigde tees in de daartoe bestemde bakjes te deponeren
  • bunkers na het betreden aan te harken en de hark op de juiste manier terug te leggen
  • u te houden aan het kledingvoorschrift van de Semslanden.
 • Trolleys , handicarts en buggy’s mogen niet op de tee en op de voorgreen komen, maar dienen geparkeerd te worden in de richting van de volgende tee.
 • Wanneer u een handicart gebruikt, dient u zich te houden aan de voorwaarden die de stichting Handicarts stelt en aan de aanwijzingen die in de handicarts aanwezig zijn.
 • Het gebruik van uw mobiele telefoon tijdens het spelen is ongewenst.

Op het park

 • Twee parkeerplaatsen bij het clubhuis zijn bestemd voor houders van een Gehandicaptenparkeerkaart (afgegeven door de gemeente), drie parkeerplaatsen mogen gebruikt worden door gebruikers van handicarts of golfscooters.
 • U bent verplicht uw eigen afval mee te nemen en in de afvalbakken te deponeren, niet in de tee-bakjes. Hieronder vallen ook sigaretten en sigarenpeuken.
 • Honden zijn onder strikte voorwaarden toegestaan op de baan en op het terras.  In het horecagedeelte van het clubhuis zijn honden niet toegestaan.

Kleding

 • Het dragen van golfschoenen is verplicht om beschadiging aan de zomergreens te voorkomen. Schoenen met metalen spikes zijn wel toegestaan in de baan, maar niet in het clubhuis.
 • Wij verwachten dat u door de baan gangbare golfkleding draagt.
 • Petten, hoeden en buitenjassen/jacks worden niet in het clubrestaurant gedragen.

Golfclub de Semslanden wenst u een plezierige golfdag toe!

April 2024