Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

GasTerra steunt Semslanden

Drie keer Méér met Minder!

Op dinsdag 17 oktober heeft het GasTerra Meer met Minder Fonds (GMmMF) haar eerste bespaarlening afgesloten met Golfclub de Semslanden. GasTerra-collega Imelda Weel is actief lid bij onze golfclub en organiseerde het contact tussen de club en het GMmMF. De renteloze lening ter waarde van € 10.000,- helpt onze golfclub de verwarming in het clubhuis te moderniseren en daarmee het energieverbruik te verminderen. Dit zal gedurende de looptijd van de lening besparingen realiseren van ca. 15.000 m3 aardgas en vermijdt daarmee ook 26.700 Kg CO2 uitstoot.

Dit is goed voor de club, goed voor de leden en goed voor het klimaat!

Over het GasTerra Meer met Minder Fonds

De stichting “GasTerra Meer met Minder Fonds” is een initiatief van werknemers van GasTerra en wordt financieel ondersteund door GasTerra B.V. Het fonds stelt renteloze leningen beschikbaar voor energiebespaarprojecten bij maatschappelijke organisaties (waar GasTerra collega’s actief zijn). De lening wordt terugbetaald door de gerealiseerde energiebesparing van het project.

Hier de foto’s met dank aan Aafke: