Op naar 1000 leden


Zondag 22 oktober leek het wel of er een nieuwe ledendag was georganiseerd. Van heinde en verre kwamen ze naar de Semslanden. Helaas waren er geen mentoren in de baan om uit te leggen dat je een hole van tee naar green loopt in plaats van andersom.