Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Nieuwe restaurant feestelijk geopend

Aansluitend op de Stamppotmatch was het zo ver: de officiële opening van ons prachtige nieuwe restaurant. Vice-voorzitter Rob Bootsma bedankte de twee die-hards die het allemaal voor elkaar hebben gekregen, Nico Janssen en Karst Hoogsteen. Uiteraard in nauwe samenwerking met Jon de Lange en zijn horeca-team. Chapeau allemaal!

En toen was er eten (stamppot). Meteen werd duidelijk dat het restaurant niet alleen mooier is, maar ook ruimer en praktischer. Er zijn bijna 20 stoelen bijgekomen en het stuk “om de hoek” wordt veel beter gebruikt. De reacties van de leden op de nieuwe inrichting waren unaniem lovend. Hiermee zijn we bij de tijd en kunnen we weer een poos vooruit!

Reden voor feest dus. Met de band Acoustic Chiefs.