Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Quiccup?

Vorige week hebben Marijke Otten en Christophe de Jongh na de regio vergadering van de NVG een demonstratie gehad van een nieuw golfproduct: de Quiccup. Het product/speltype is bedacht en ontwikkeld door Lodewijk Paardekooper uit Haren lid van de Noord Nederlandse. Het bestuur staat positief tegenover de aanschaf en introductie van dit interessante product/speltype , mits daar draagvlak voor is binnen de club. Donderdag 18 februari a.s. zal Lodewijk Paardekooper een demonstratie geven voor alle geinteresseerden. Aanvang 15.00 uur.

Bijgaand enkele foto’s en veel informatie over het product en de toepassingsmogelijkheden en de voordelen.

cup1cup2Het spel is afgelopen januari op de NN getest en enthousiast ontvangen door de spelers en de greenkeeper. De vergrote en verplaatsbare cups kunnen op de bestaande 18 holes of par 3 holes worden gelegd. Tijdelijk voor een wedstrijd of langdurig in bijvoorbeeld winterdagen wanneer de greens kwetsbaar zijn. Alle golfregels zijn hetzelfde. Alleen voor het putten gelden nadere regels ( zie voorbeelden van Q – Matchplay en Q- Strokeplay hieronder )

Het nieuwe speltype heeft 3 voordelen ten opzichte van ‘gewoon’ golf:

 • Het spel gaat aanmerkelijk sneller : plm 25% tijdwinst. Ofwel 1 uur op 18 holes
 • Het spel is aantrekkelijk / drempelverlagend voor de minder ge-oefende spelers

Met andere woorden: een lokker voor startende en/ of onzekere golfers

 • Last but not least: het blijkt dat de greens aanmerkelijk ontlast worden omdat er minde schade bij de cups. De greenkeeper heeft minder tijd nodig voor schadeherstel en verplaatst de cups ook minder vaak.

 

Quiccup® highlights

           Voor snel en leuk golf

 Verkort de rondetijd voor 18 holes met minstens drie kwartier

 • Lagere scores van wel 10 slagen minder
 • Stressvrije rondes
 • Meer lachen op de greens, Easy-going toernooien
 • 15 inch golf zonder 15 inch grote gaten in de greens
 • Spelen van 15 inch golf naast 4,25 inch golf
 • Ideale oplossing tijdens wintergreens

Quiccup®, een Noord-Nederlandse innovatie.

 • Licht, transportabel en duurzaam materiaal
 • Gemakkelijk te plaatsen en te verwijderen
 • Spaart greens en tijd voor onderhoud
 • Ideaal voor promotie doeleinden
 • Vergroot de capaciteit van de baan

Stimuleert de jeugdige-, recreatieve- , oudere-    next generation golfer en golf events. Maar is niet voor de competitieve / wedstrijdgolfer

Maakt het spel minder saai en frusterend geeft  meer voldoening.

Quiccup  Strokeplay. Spelregels en telling.

De vlag blijft bij een Quiccup-spel altijd in de hole staan. Als de bal binnen de cirkel van de flapjes ligt geldt die als uitgeholed. Een of meer ballen hoeven niet te worden verwijderd voordat een ander gaat putten. Rond en op de green is er geen order of play, als alle ballen een kans hebben te worden uitgeholed en geen markering wordt gevraagd. Degene, die er klaar voor is mag trachten uit te holen.

Als de bal op de buitenste lamel blijft liggen, bal opnemen en één stroke bijtellen. Dit ter voorkoming beschadiging Quiccup.

Als de bal op de niet volledig gekantelde lamel blijft liggen geldt hij als uitgeholed, indien meer dan de helft binnen de kieprand ligt. Anders een slag bijtellen.

Quiccup spel is nooit qualifying

Slagverrekening voorlopig volgens het bestaande handicap systeem.

Quiccup 1.

Aantal spelers: 2,

Aantal ballen   :2,

Telling: Aantal slagen nodig tot in de QuiccupOptioneel

Als de bal op een  afstand van meer dan 3 meter (10 feet) van de buitenrand van de Quiccup direct in de smallcup wordt uitgeholed,  telt deze slag niet. Een bonus dus. Ligt de bal geklemd tussen vlag en hole-rand dan moet deze worden opgenomen, als anderen nog moeten putten.

Quiccup 2.

 Aantal spelers:3,

Aantal ballen  :3,

Telling: Aantal slagen nodig tot in de Quiccup.

Optioneel

Als de bal op een  afstand van meer dan 3 meter (10 feet) van de buitenrand van de Quiccup direct in de smallcup wordt uitgeholed,  telt deze slag niet. Een bonus dus. Ligt de bal geklemd tussen vlag en hole-rand dan moet deze worden opgenomen, als anderen nog moeten putten.

Quiccup 3.

Aantal spelers:4,

Aantal ballen: 2,

Spelvorm: stroke play, greensome, foursome, Texas Scramble, Chapman,  etc.

Telling: Aantal slagen nodig tot in de Quiccup.

Optioneel

Als de bal op een  afstand van meer dan 3 meter (10 feet) van de buitenrand van de Quiccup direct in de smallcup wordt uitgeholed,  telt deze slag niet. Een bonus dus. Ligt de bal geklemd tussen vlag en hole-rand dan moet deze worden opgenomen, als anderen nog moeten putten.

Quiccup 4.

Aantal spelers:4,

Aantal ballen :4,

Spelvorm: 4 ball better ball,

Telling: Aantal slagen nodig tot in de Quiccup.

Optioneel

Als de bal op een  afstand van meer dan 3 meter (10 feet) van de buitenrand van de Quiccup direct in de smallcup wordt uitgeholed,  telt deze slag niet. Een bonus dus. Ligt de bal geklemd tussen vlag en hole-rand dan moet deze worden opgenomen, als anderen nog moeten putten.

 

Quiccup  Matchplay. Spelregels en telling.

De vlag blijft bij een Quiccup-spel altijd in de hole staan. Als de bal binnen de cirkel van de flapjes ligt geldt die als uitgeholed. Een of meer ballen hoeven niet te worden verwijderd voordat een ander gaat putten.

Rond en op de green is er geen order of play, als alle ballen een kans hebben te worden uitgeholed en geen markering wordt gevraagd. Degene, die er klaar voor is mag trachten uit te holen.

Bij Quiccup Carambole putt(en)  de speler(s) die het verst lig(t)(gen) van de Quiccup het eerst.

Bij matchplay is het op de green onder alle omstandigheden geoorloofd,de bal van een ander te raken zonder strafslag. De ander moet zijn bal terugleggen.

Als de bal op de buitenste lamel blijft liggen, bal opnemen en één stroke bijtellen. Dit ter voorkoming beschadiging Quiccup.

Als de bal op de niet volledig gekantelde lamel blijft liggen geldt hij als uitgeholed, indien meer dan de helft binnen de kieprand ligt. Anders een slag bijtellen.

Slagverrekening voorlopig volgens het bestaande handicap systeem.

Quiccup 1.

Aantal spelers: 2,

Aantal ballen   :2,

Spelvorm: matchplay,

Telling: Aantal slagen nodig tot in de Quiccup.

Optioneel

Als de bal op een  afstand van meer dan 3 meter (10 feet) van de buitenrand van de Quiccup direct in de smallcup wordt uitgeholed,  telt deze slag niet. Een bonus dus. Ligt de bal geklemd tussen vlag en hole-rand dan moet deze worden opgenomen, als anderen nog moeten putten.

 Optioneel Quiccup Carambole bij matchplay: caramboleert een speler de in de Quiccup liggende bal van de tegenstander in de smallcup, dan wordt bij de tegenstander een slag bijgeteld.

Quiccup 2.

 Aantal spelers:3,

Aantal ballen  :3,

Spelvorm: Amerikaantje (matchplay),

Telling: Aantal slagen nodig tot in de Quiccup.

 Optioneel

Als de bal op een  afstand van meer dan 3 meter (10 feet) van de buitenrand van de Quiccup direct in de smallcup wordt uitgeholed,  telt deze slag niet. Een bonus dus. Ligt de bal geklemd tussen vlag en hole-rand dan moet deze worden opgenomen, als anderen nog moeten putten.

 Optioneel Quiccup Carambole bij matchplay: caramboleert een speler de in de Quiccup liggende bal van de tegenstander in de smallcup, dan wordt bij de tegenstander een slag bijgeteld.

Quiccup 3.

Aantal spelers:4,

Aantal ballen: 2,

Spelvorm: matchplay, greensome, foursome,  etc.

Telling: Aantal slagen nodig tot in de Quiccup.

 Optioneel

Als de bal op een  afstand van meer dan 3 meter (10 feet) van de buitenrand van de Quiccup direct in de smallcup wordt uitgeholed,  telt deze slag niet. Een bonus dus. Ligt de bal geklemd tussen vlag en hole-rand dan moet deze worden opgenomen, als anderen nog moeten putten.

 Optioneel Quiccup Carambole bij matchplay: caramboleert een speler de in de Quiccup liggende bal van de tegenstander in de smallcup, dan wordt bij de tegenstander een slag bijgeteld.

Quiccup 4.

Aantal spelers:4,

Aantal ballen :4,

Spelvorm: 4 ball better ball,

Telling: Aantal slagen nodig tot in de Quiccup.

 Optioneel

Als de bal op een  afstand van meer dan 3 meter (10 feet) van de buitenrand van de Quiccup direct in de smallcup wordt uitgeholed,  telt deze slag niet. Een bonus dus. Ligt de bal geklemd tussen vlag en hole-rand dan moet deze worden opgenomen, als anderen nog moeten putten.

 Optioneel Quiccup Carambole bij matchplay: caramboleert een speler de in de Quiccup liggende bal van de tegenstander in de smallcup, dan wordt bij de tegenstander een slag bijgeteld.

Quiccup 5.

 Aantal spelers: 2-4

Aantal ballen:  matchplay tegen de par van de baan,

Spelvorm:  matchplay,

Telling: Aantal slagen nodig tot in de Quiccup.

 Optioneel

Als de bal op een  afstand van meer dan 3 meter (10 feet) van de buitenrand van de Quiccup direct in de smallcup wordt uitgeholed,  telt deze slag niet. Een bonus dus. Ligt de bal geklemd tussen vlag en hole-rand dan moet deze worden opgenomen, als anderen nog moeten putten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LPP 04-01-2016