Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Opkronen en kappen

 

Zoals jullie misschien wel gezien hebben zijn we ook deze winter weer actief met het bos- en bomenbeheer bezig.

Een van de werkzaamheden is het opkronen van de bomen die of solitair staan, of aan de rand van de beplanting.

Bij jonge bomen pas je begeleidende  snoei  toe naar volwassen bomen, dit houdt in dat je dubbele koppen eruit haalt, maar ook schurende takken verwijdert, en takken die te dicht bij elkaar zitten.

Wanneer een boom volwassen is, kijk je of er dood hout in zit en haal je dat eruit. Takken die te laag zitten waar je last van hebt zowel voor het spel, als en voor de maaimachines die eronderdoor rijden,  haal je weg, dit noem je opkronen .

Ook is een aantal grote bomen omgezaagd o.a. een Wilg tussen de green van 10 en 17, deze boom stond veel te dicht bij zowel de green van 10 als van 17 . Doordat dit een Wilg was lagen de beide greens vaak onder de takken of onder de bladeren omdat bij veel wind de takken snel afbreken, wat niet gewenst was omdat hierdoor het putten wordt belemmerd. Ook is een Wilg geen duurzame boom. Dit geld ook voor de Populieren die wij op de baan hebben staan.

Het weghalen van bomen heeft altijd een reden, zo hebben we op de par 3 hole 6 een Eik weggezaagd omdat de green niet meer goed aan te spelen was. Dit gold ook voor twee Eiken die stonden bij de vijver van hole 16 ook deze zijn dus weggehaald omdat ze het spel hinderden. En andere reden is wanneer er ziekte voorkomt onder de bomen, dit is het geval bij een aantal Kastanjebomen die leden onder de Kastanjeziekte. Deze ziekte zorgt er voor dat de boom afsterft, en ook deze hebben we weggezaagd .

We hebben in het wasteland tussen hole 13 en 14 twee grote populieren weg gehaald. Deze bomen horen niet thuis in dit gebied en het verstoort teveel de doelstelling van het wasteland wat een open karakter behoort te hebben met als eindopstand hier en daar en  grove Den.

Als iemand nog iets te vragen heeft hier over, dan trek mij maar aan het jasje,  meestal ben ik wel bereid om het een en ander toe te lichten.

Arie.

kap-1 kap-2 kap-3 kap-4