Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Semslanden als leerplaats

terragroepSinds medio januari is de Semslanden een samenwerking gestart met TerraNext in Eelde en het Ubbo Emmius in Stadskanaal.

TerraNext is de opleider van de groene sector. Actief in heel Nederland, met praktische, eigentijdse en compacte opleidingen voor (jong-)volwassenen. De praktijkschool (PrO) is ondergebracht bij het Ubbo Emmius in Stadskanaal. Na het doorlopen van het Praktijkonderwijs op o.a. PrO Stadskanaal kunnen leerlingen in toenemende mate zelfstandig en volwaardig participeren in de maatschappij. Ze zijn in staat zelfstandig te werken, te wonen, hun vrije tijd zinvol te besteden en burger te zijn. Het praktijkonderwijs gaat daarbij uit van de individuele mogelijkheden en talenten van leerlingen.

Elke maandagmorgen krijgt een groep van 6 tot 8 leerlingen theorieles in het kantoor van Arie door een leraar van de PrO. ’s Middags gaat de groep onder leiding van een lid van de Baancommissie en de betreffende leraar de baan in om de theorie in praktijk te brengen. Daarbij verrichten zij werkzaamheden zoals snoeien, opkronen, bosmaaien etc. Tevens worden zij wegwijs gemaakt met de etiquette en regels op een golfbaan.

U zult ze de komende maanden dan ook praktisch elke maandagmiddag ergens in de baan bezig zien.

Daarnaast heeft de Semslanden een fulltime stageplaats aangeboden aan de PrO en de komende weken zal de betreffende leerling worden geselecteerd. Hij of zij zal worden toegevoegd aan het team greenkeepers en alle voorkomende werkzaamheden verrichten.

Drukwerk

ue logo