Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Voorjaars-ALV 2024

Op maandag 13 mei werd in aanwezigheid van een kleine veertig leden de voorjaars-ALV gehouden.

De resultaten over 2023 zijn bemoedigend: het eigen vermogen van de vereniging is door het positieve resultaat weer licht gestegen. De jaarcijfers staan op de website (onder ‘bestuur’ en dan ‘ALV’). Door langdurige ziekte van de penningmeester is er helaas onvoldoende tijd geweest om uitvoerig overleg over de cijfers te hebben met de kascommissie. Daarom wordt formele goedkeuring van de jaarcijfers uitgesteld tot de najaars-ALV die op 21 oktober 2024 zal worden gehouden.

De voorzitter hield een presentatie over de resultaten van de voorafgaand aan de ALV gehouden heidag van het bestuur. Ook deze presentatie is te vinden op de website, evenals de presentaties van de baancommissaris en van BV-directeur Arie Bottema. Een uitgebreid verslag van de ALV zal binnenkort op de site worden geplaatst.

Met vriendelijke woorden, een fles wijn en applaus uit de zaal werd afscheid genomen van Karst Hoogsteen als bestuurslid (hij blijft wel baancommissaris), Geert Hoiting en Bert Rusius.

Verder werd in dialoog met de leden o.a. aandacht gevraagd voor de sfeer op de club – we zijn allen clublid en zijn er dus gezamenlijk voor verantwoordelijk dat bezoekers en nieuwe leden zich welkom voelen.

Voor het reserveringssysteem wordt nog steeds – en tot nu toe tevergeefs – gezocht naar het ei van Columbus. Voor de komende maanden blijft het systeem ongewijzigd. In de najaars-ALV kan, wanneer daar aanleiding toe is, dit onderwerp opnieuw worden geagendeerd.

Na een oproep voor vrijwilligers, zowel voor het bestuur en verschillende commissies als voor het baanonderhoud, vond onder het kopje ‘rondvraag’ nog een constructieve discussie plaats over verschillende onderwerpen. Na formele sluiting van de vergadering kon de discussie onder het genot van een drankje worden voortgezet