Baancommissie


Invoeren van beperking in het aantal tees

Onlangs is de baanadviescommissie bij elkaar geweest om te bespreken hoe we de komende periode, de winter, het beste met de baan om kunnen gaan om deze zo goed mogelijk start te geven voor het nieuwe golfseizoen.

De winter is altijd een periode waar de baan kwetsbaar is. Green, fairway en tees krijgen veel te verduren.

Afgesproken is om het beleid van de baan zoveel als kan qualifying te houden. We blijven op zomergreens spelen. Wel is het verstandig om het aantal tees waarop de leden kunnen spelen te beperken. Ook zal de plaats van de teemarkers zo worden aangepast dat de tees zo weinig mogelijk worden beschadigd.

Voor het winterseizoen 2022/2023 is daarom afgesproken om de witte, blauwe en oranje teeboxen te sluiten zodat die optimaal kunnen worden geprepareerd voor het nieuwe seizoen. Daar waar de teeboxen aangepast moeten worden zal geprobeerd worden dat voor het volgende seizoen te doen.

Deze sluiting duurt van maandag 28-11-2022 tot medio maart. Binnenkort volgt er een uitgebreider baanbulletin.

 

Arie Wichertjes

Karst Hoogsteen