Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Nieuwe samenstelling Damescommissie

Vanaf dinsdag 13 juli is de samenstelling van de Damescommissie gewijzigd.
Elsbeth Hoven had helaas te kennen gegeven als lid te willen aftreden. Zij heeft 2,5 jaar met verve de functie van voorzitter vervuld. Wij hebben in onze commissievergadering op gepaste wijze afscheid van Elsbeth genomen en haar bedankt voor haar grote inzet en betrokkenheid.
Alie ten Hoope neemt de voorzittershamer van Elsbeth over. Alie gaat met enthousiasme de uitdaging aan, waarbij zij op steun en support van de andere commissieleden kan rekenen.
Verder verwelkomen wij Anneke Bos die als nieuw lid de commissie komt versterken.

De samenstelling van de Damescommissie is nu als volgt:
Alie ten Hoope, voorzitter
Loes Ullers, secretaris
Agniete Kleijn, penningmeester
Jorina Kalk, lid
Liesbeth Bel, lid
Anneke Bos, lid