Overlijden Hester Hoving


Ons bereikte het bericht dat Hester, na een lang ziekbed, op 16 mei is overleden. Hester en haar man Evert waren trouwe deelnemers aan onze reiscompetitie. Ook na het vaststellen van haar ziekte heeft ze nog paar keer mee kunnen doen. Wij condoleren Evert en de kinderen en wensen hun veel sterkte.

Namens de reiscommissie

Piet Bijmold