Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Begrenzing hindernissen

Regelmatig komt het voor dat spelers vragen hebben over de begrenzing van (water)hindernissen in de baan.

Daarom hierbij nogmaals het artikel van 13 december 2019.

Begrenzing (water)hindernissen alleen nog door rode palen

De palen die hindernissen begrenzen (vanaf 1 jan 2019 is de term waterhindernis vervallen) waren tot nu toe geel (voorheen de gewone waterhindernis) of rood (voorheen de laterale waterhindernis).
Voor onze baan is besloten dat wij vanaf 1 januari 2020 alleen nog maar rode hindernissen kennen en dat elke hindernis vanaf dat moment dus begrensd wordt door rode palen.

Deze verandering die door de NGF wordt ondersteund is (nog) niet op alle Nederlandse golfbanen doorgevoerd, het is een vrije keuze van de clubs dus elders kunt u nog gewoon gele en rode hindernissen aantreffen.

Het ontwijken van hindernissen wordt beschreven in de Golfregels, (regelboekje of app) onder Regel 17, in het bijzonder 17.1d#2 wat gaat over het ontwijken van een rode hindernis.

Nog eens kort samengevat zijn de opties wanneer uw bal in een rode hindernis ligt de volgende:

• Spelen vanuit de hindernis zoals de bal ligt ( en u mag grounden, de club mag achter de bal worden geplaatst). Zonder strafslag.
• Teruggaan naar de plaats vanwaar de bal werd gespeeld. Met 1 strafslag.
• Recht naar achteren ontwijken. Dus een lijn trekken tussen de vlag en de plaats waar de bal (het laatst) de grens van de de hindernis passeerde en op die lijn op enig punt droppen (niet dichter bij de hole). Met 1 strafslag.
• Zijwaarts ontwijken. Dus het punt bepalen waar de bal (het laatst) de grens van de hindernis passeerde en vanuit dat punt twee clublengtes afmeten en droppen binnen die zone (niet dichter bij de hole). Met 1 strafslag.

Goed om te weten: via het ledengedeelte van de site kunt u bij de verschillende commissies onder ‘Berichten’ eerder gepubliceerde berichten nog eens nalezen.