Ecozones


Verboden speelzones (“Ecozones”) voorlopig opgeheven

Ivm de aanwezigheid van kwetsbare, bijzondere natuur hebben sommige delen van onze baan in vooral voorjaar en zomer de status van “Verboden speelzones”, herkenbaar aan hun begrenzing door blauwe palen met groene koppen.

Deze bijzondere bescherming is in de komende winterperiode niet langer nodig en daarmee zijn deze gebieden nu weer vrij bespeelbaar en gewoon toegankelijk.

De palen met gekleurde koppen staan nu omgekeerd en hebben kwa regels gewoon de status van los obstakel.