Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Contributietarieven 2021

Contributietarieven 2021

 Tijdens de laatstgehouden Algemene Ledenvergadering hebben de leden ingestemd met een contributieverhoging van 1,5% onder de voorwaarde dat er voldoende certificaten zouden worden verkocht om daarmee de liquiditeit van de club te waarborgen.

 Inmiddels zijn er al veel certificaten verkocht maar helaas nog onvoldoende om de voorgestelde verhoging van 1,5% door te kunnen laten gaan.

 De deadline van 1 december voor de definitieve vaststelling van de contributie 2021 komt in zicht…

 Mocht u wel van plan zijn maar heeft u nog geen actie ondernomen om een certificaat aan te schaffen, het kan nog!

 In de bijlage vindt u de prijslijst 2021 met de, zoals het nu lijkt, noodzakelijke prijsverhoging van 3%.

 Op de website vindt u uitgebreide informatie over het aankopen van één of meerdere certificaten.

Ook is onze penningmeester graag bereid uw vragen te beantwoorden via penningmeester@semslanden.nl

Het bestuur.

Bijlage: Lidmaatschapstarieven 2021