Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

ALV 5 oktober

De ALV gaat door op 5 oktober aanstaande.
Binnen de aangescherpte regels zoals de regering die heeft afgekondigd ter bestrijding van de verdere besmetting met het Covid 19- corona virus, heeft het bestuur besloten de ALV gewoon door te laten gaan.
Zoals bekend moeten de leden die fysiek aanwezig willen zijn zich daarvoor via Egolf4u registreren, deze mogelijkheid blijft bestaan tot en met vrijdag 2 oktober om 22.00 uur.
Het is ons bekend dat er leden zijn die deze bijeenkomst willen vermijden in de overweging dat er besmettingskansen zijn. Wij begrijpen dat hoewel we er van uit gaan dat we binnen de regels kunnen vergaderen.
Als het zo is dat u om deze reden de vergadering mijdt dan willen we vragen om aan de hand van de reeds gepubliceerde vergaderstukken uw eventuele vragen of opmerkingen kenbaar te maken door middel van een mail aan: secretariaat@semslanden.nl
U kunt er dan op rekenen dat uw opmerking of vraag tijdens de vergadering de noodzakelijke aandacht krijgt en u kunt rekenen op een persoonlijk antwoord.

Jan Roukema, voorzitter.