Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Maatregelen vanwege Coronavirus

De regering heeft op 12 maart een aantal maatregelen afgekondigd ter bestrijding van het Coronavirus. Uiteraard conformeren wij ons daaraan.

Voor de activiteiten op de club betekent dat het volgende:

  • de Krokusmatch is afgelast
  • de inloopwedstrijden gaan gewoon door
  • de Open Dag wordt uitgesteld.

Onze voorzitter heeft hierover een brief gestuurd aan alle leden. Hieronder vindt u de volledige tekst:

Beste Semslander,

 Dat het coronavirus vroeg of laat het Noorden zou bereiken, lag in de lijn der verwachting. Inmiddels zijn de eerste besmettingen in onze contreien vastgesteld. Dat raakt ook aan onze club en aan de activiteiten op ons park.

Als bestuur hebben we ons hier al in een vroegtijdig stadium over gebogen. De beleidslijn is vanaf het eerste moment geweest: “We raken niet in paniek en zadelen onze leden niet op met ondoordachte maatregelen. We volgen de adviezen van de deskundigen.” 

Dat blijven we doen. In zijn persconferentie van 12 maart heeft onze minister-president diverse maatregelen aangekondigd. Als bestuur en als club conformeren wij ons daaraan. In de praktijk betekent dat het volgende:

  • De aangekondigde wedstrijden in maart 2020 die mogelijk zo’n 100 deelnemers zouden trekken, worden afgelast. Dat lot treft dus de Krokusmatch, die normaal het begin van het seizoen markeert.
  • De inloopwedstrijden gaan gewoon door.
  • De Open Dag en de opening van onze vernieuwde par3-baan, die voor 29 maart gepland waren, stellen we uit. Ze gaan waarschijnlijk in de loop van mei plaatsvinden.

Naast deze bestuursmaatregelen vragen wij met klem uw aandacht voor de adviezen van het RIVM. Neem uw persoonlijke verantwoordelijkheid voor de bestrijding van de crisis. Was regelmatig uw handen met zeep. Schud geen handen, ook niet aan het einde van een ronde golf. Hoest in de plooi van uw elleboog. Gebruik papieren zakdoeken en gooi ze direct na gebruik weg.

Ik dank u bij voorbaat voor uw begrip en uw medewerking. 

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Jan Roukema, voorzitter.