Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Baanbulletin augustus, september 2019

We zitten nog midden in een prachtig golfseizoen met veel mooi weer en helaas ook weer veel droogte. In de baan hebben we met veel sproeien de fairways in betere conditie kunnen houden dan vorig jaar. Dit voorjaar zijn veel oude sproeiers vervangen en daardoor zijn ook de greens er beter aan toe. Toch moeten we u als golfers de komende periode regelmatig lastigvallen met noodzakelijk baanonderhoud.

Slootkanten
In de baan hebt u de eerste tekenen van de herfst al kunnen zien. De kanten van de sloten zijn deels al gemaaid. Het kwam goed uit dat grond nog erg droog was. Daardoor maakte de maaimachine weinig sporen. Voor veel leden kwam het maaien te vroeg omdat er bij een groot aantal planten nog sprake van bloei was. Het maaisel laten we even liggen zodat het zaad eruit kan vallen en we ook volgend jaar weer kunnen genieten van prachtige slootkanten.


Over enige weken zult u opnieuw een machine in de baan tegenkomen die de sloten en de slootbodems schoon zal maken en tegelijkertijd het nog aanwezige maaisel zal verwijderen.

No-play zones
Ook zullen over enige weken de no-play zones gemaaid worden. Dat maaisel zal ook na enig tijd pas worden afgevoerd. Vanaf dat moment (het zal voor 1 oktober aanstaande het geval zijn) geldt de local-rule van niet betreden en een strafslag niet meer. U kunt dan deze zone gewoon betreden en de bal spelen zoals hij ligt. In de periode daarna zal het gebruik van een no-play zone door de handicap- en regelcommissie, de werkgroep natuur en de baancommissaris worden besproken en geëvalueerd zoals afgesproken. Van dit overleg en de conclusies daarvan wordt u uiteraard op de hoogte gehouden zodat ruim voor het nieuwe seizoen duidelijk is of en hoe we verder gaan met deze zones of dat dit eenmalig is geweest.
Dat zal, zo is nu de planning, de 3e of 4e week van september gaan plaatsvinden.

Werkzaamheden aan de greens
Direct in de eerste week van september zal er een begin worden gemaakt met het hol prikken van de greens. Met holle pennen worden er kleine staafjes grond en gras uit de green gehaald en afgevoerd.

Dit moet één keer in de zoveel tijd gebeuren. De redenen zijn de volgende:
1. Opheffen van verdichting in de bovenlaag
2. Verbeteren van wortelgroei
3 Bevorderen van de vertering van het vilt
4 Verjonging van het gras door het afsnijden van de zijdelingse uitlopers
5 Grondverbetering en doorzaaien
6. Bevorderen van het doordringen van de meststoffen in de grond
Door het prikken op deze manier wordt de grasmat sterker en beter bestand tegen ziektes zoals dollarspot en andere schimmels. Ook wordt door het doorzaaien en bezanden een beter grasbestand gekweekt met ook weer meer weerstand. Zeker in deze tijd, waarin wij bij de Semslanden helemaal geen bestrijdingsmiddelen meer gebruiken, heel belangrijk.
U zult hinder ondervinden van het prikken doordat de green die behandeld wordt niet bespeeld kan worden en u tijdelijk op de wintergreen zult moeten spelen. Mogelijk is dan voor die dag de lus niet qualifiing. De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk uitgevoerd worden op de andere lus dan de lus van de week zodat vaste inloopgroepen gewoon door kunnen gaan en de lus van de week qualifiing blijft.

Werkzaamheden rondom de greens
Door twee opeenvolgende zeer droge zomers zien we ook rondom de greens diverse plekken waar geen of nauwelijks gras groeit. Dat kan ook worden veroorzaakt door te intensieve betreding. De komende maanden gaan we ook daaraan werken en zult u regelmatig rondom de green plekken tegenkomen waar geverticuteerd is, opnieuw ingezaaid of zelfs graszoden zijn gelegd. Wij vragen u deze plekken zoveel mogelijk te sparen zodat ze voor de winter aan goed kunnen herstellen.

Op de onderstaande foto’s ziet u enkele voorbeelden van deze kale plekken.

Er is dus veel werk aan de winkel de komende maanden.
We rekenen op uw begrip voor de werkzaamheden in de baan.
Arie Wichertjes
Karst Hoogsteen