Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Christophe’s afscheidsgedicht

Christophe de Jongh deed dingen vaak anders dan de meeste voorzitters. Zo placht hij tijdens officiële gelegenheden geregeld verhaaltjes of gedichten voor te lezen. Bij zijn afscheid als voorzitter tijdens de ALV van 29 oktober maakte hij daarop geen uitzondering. Hij las het gedicht “De paddenconferentie” van Robert-Jan Henkes voor, dat enkele weken eerder in een bijlage van Trouw was verschenen. Het ging als volgt:

De paddenconferentie

Er was een conferentie
Van padden in de stad
En Zijne Excellentie
Opende het debat:

‘Padden aller landen,
Weest u even stil!
U bent in goede handen,
Zeg mij wat u wil!’

De padden gingen praten
Maar het bleek al gauw
Dat iedereen in hoge mate
Heel iets anders wou.

‘Ik wil een paard,’ zei Ruiterpad.
‘Ik wil een fiets,’ zei Rijwielpad.
‘Ik wil een zwaard,” zei Oorlogspad
En ik wil niets, zei Hazepad, en verdween zonder een spoor.

‘Doe mij maar stenen,’ zei Zandpad.
‘Stoplichten voor mij,’ zei Zebrapad.
‘Ruimte voor mijn benen,’ zei Gangpad.
‘En ik wil eindelijk vrij’, zei Dievenpad, en hij vluchtte ervandoor.

Bospad wou lanen, Slingerpad lianen,
Rechtepad wou kronkels, Kronkelpad wou recht,
Wandelpad wou landingsbanen, netjes aangelegd,
Koffiepad wou suikerklontjes,
Levenspad wou avontuur.
Zijpad wou niet recht maar rondjes
Recht van Overpad een hekje op den duur.

Wie er niets zei, dat was Schildpad:
Die had al alles wat hij ooit gewild had.

Robert-Jan Henkes