Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Golfen met een beperking

Zaterdag 15 september was een topdag op de Golfclub de Semslanden. Tien deelnemers met een fysieke beperking hadden zich aangemeld voor een speciale golfclinic die de club had georganiseerd. Sporters met een halfzijdige verlammingen, niet aangeboren hersenaandoeningen en dwarslaesie wilden weleens kennismaken met het golfen. De werkgroep “Golfen met een Beperking” van de club had paragolfers en golfscooters geregeld voor die deelnemers die dat nodig hadden. Medewerkers van Revalidatiecentrum Beatrixoord van het UMCG waren aanwezig evenals de Nederlandse vertegenwoordiger van EDGA (European Disabled Golf Association) . De golfclinic stond onder leiding van onze golfpro’s Richard en Adam.
Geen obstakel was te groot en inspanning te veel voor de deelnemers. Het verlangen om mee te doen was heel groot. Een mooi voorbeeld daarvan is de 41 jarige Pascal die zelf zijn eigen til installatie had meegebracht opdat hij veilig in een paragolfer kon worden gehesen.

Er was sprake van een gezonde spanning toen Richard de groep meenam naar de driving range en oefen greens. Een deelnemer wist mij te vertellen dat hij het ook wel fijn vond om te kijken waar nu zijn fysieke grens lag vanwege zijn beperking. Wat was nog mogelijk en wat niet.  Er was sprake van een opperbeste stemming niet alleen onder de deelnemers maar ook met de persoonlijke begeleiders en vrijwilligers van de club.  Het enthousiasme en plezier spatte van de clubbladen af en opgewondenheid en ongeloof maakte zich meester als de golfbal  tientallen meters ver werden geslagen. Jee …wat voelt dat lekker. De clinic werd na 1 ½ uur afgesloten met een put wedstrijdje tussen alle aanwezigen . Onze deelnemer Jan Stating uit Veendam voor het eerst van zijn leven in een  paragolfer sloeg de bal het dichts bij de hole. Hij versloeg zelfs de Pro’s en hij glimlachte van oor tot oor.

Na afloop kregen de deelnemers van Annette onze Hospility Manager een klein aandenken aan deze dag en map vol met informatie over de club.  Eén deelnemer denkt nu al dat hij lid gaat worden van de Semslanden. Op het terras veel enthousiaste verhalen en natuurlijk vragen over : hoe nu verder? De werkgroep gaat zich er over buigen om te kijken hoe we als club  een passend vervolg kunnen geven aan deze middag.

Enkele sfeerbeelden: