Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

GPS handicarts nog niet perfect. Help ons.

Sinds kort werkt het GPS-systeem van de handycarts weer. Helaas is de GPS-kaart van de kwetsbare gebieden nog niet helemaal perfect. Dit kan leiden tot misverstanden. Daarom twee waarschuwingen en een verzoek.

1. De foregreens waren altijd al no-go gebied. Nu zal de cart ook weigeren erover heen te rijden. Wilt u naar de green, rijd dan langs de zijkant van de fairway.

2. Meldingen op het display als “Ga terug” zullen niet altijd correct zijn. Dat ligt niet aan u, maar aan de GPS-kaart.

3. Als u fouten constateert, wilt u die dan doorgeven aan het secretariaat? Wij kunnen dan de GPS-kaart verder vervolmaken.

Bij voorbaat dank voor uw begrip en uw medewerking.