Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Par-3 baan qualifying

Op maandag 6 juni j.l. is onze par-baan door de NGF bekeken en dat heeft geleid tot een course rating. Intussen is alles ingevoerd in Egolf, dus kan er nu een qualifying kaart op de par-3 baan worden gelopen. Het systeem werkt exact hetzelfde als met een 9- of 18-holes qualifying kaart. U maakt de keuze op de zuil voor par-3, noemt uw marker, print de sticker en na afloop van uw ronde voert u de score in. Zit u niet in de buffer, dan wordt uw handicap aangepast. De scores worden doorgegeven aan de NGF en zij monitoren de resultaten. Eind dit jaar worden de scores met de grote baan vergeleken en geevalueerd. Mogelijk leidt dit dan tot een aanpassing van de sloperate van de par-3 baan.

Bijgaand de links naar de handicap tabel en de scorekaart.

Par-3 handicap tabel

Par-3 scorekaart