Surprise


Tijdens het wisselen van het drinkwater reservoir bij hole-16 zag Gert Verver dat de bovenkant vol zat met een bos takken. Net voor hij de takken eraf wilde vegen, ontdekte hij dat het een nest was en ook nog gevuld met drie eieren. Hij heeft het nest teruggeplaatst en intussen zijn de kwikstaartjes uitgebroed en uitgevlogen.Nest-2Nest-1