Technische commissie

De Technische commissie valt onder de Vereniging en heeft als voornaamste taken het samenstellen van competitieteams en communiceren en afstemmen met o.a. de NGF, Wedstrijdcommissie, de Jeugdcommissie, de H&R commissie, de Baancommissie en het bestuur.

De commissie krijgt jaarlijks een door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd bedrag van de Vereniging, waarover aan de Algemene Ledenvergadering verantwoording wordt afgelegd. Extra sponsorbijdragen blijven buiten de financiën van de Vereniging.

Taken

Specifiek richt de commissie zich op:

  • het organiseren van gestructureerde training voor betere spelers
  • binding van de betere golfers aan de club
  • verhogen van het spelniveau van de competitieteams
  • verhogen van het algemeen spelniveau van de vereniging
  • stimuleren van topgolf en talentontwikkeling
  • coördinatie van de NGF-competitie
  • verkrijgen van additionele middelen t.b.v. topgolf en talentontwikkeling

Klik hier voor de commissieleden