Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.
Overzicht

Technische commissie

De Technische commissie valt onder de Vereniging en heeft als voornaamste taken het samenstellen van competitieteams en communiceren en afstemmen met o.a. de NGF, Wedstrijdcommissie, de Jeugdcommissie, de H&R commissie, de Baancommissie en het bestuur.

De commissie krijgt jaarlijks een door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd bedrag van de Vereniging, waarover aan de Algemene Ledenvergadering verantwoording wordt afgelegd. Extra sponsorbijdragen blijven buiten de financiën van de Vereniging.

Taken

Specifiek richt de commissie zich op:

  • het organiseren van gestructureerde training voor betere spelers
  • binding van de betere golfers aan de club
  • verhogen van het spelniveau van de competitieteams
  • verhogen van het algemeen spelniveau van de vereniging
  • stimuleren van topgolf en talentontwikkeling
  • coördinatie van de NGF-competitie
  • verkrijgen van additionele middelen t.b.v. topgolf en talentontwikkeling

Samenstelling

Voorzitter: Geert Hoiting
Tel: 06-3037 5969
e-mail: hoiting54@gmail.com

Lid: Bert Rusius
Tel: 06-8009 8130
e-mail: bertrusius@hotmail.com

Lid: Karin Zant
Tel: 06-24089026
e-mail: hwvzant@home.nl

Competitiecoördinator: Geert Hoiting

Bestuurscontact: Ritzo Bloem