Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Nieuwe leden commissie

Nieuwe leden commissie

De NLC stelt zich tot doel om nieuwe leden en par-3-leden van de Golfclub de Semslanden welkom te heten en hen in staat te stellen zich zo snel mogelijk thuis te voelen binnen de golfclub en zoveel mogelijk plezier te beleven aan het door hen gekozen lidmaatschap.

Nieuwe leden in de categorie Jeugd vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de NLC.

De NLC is verantwoordelijk voor de volgende activiteiten:

  • Het beschikbaar stellen en toewijzen van een mentor aan die leden die deze nodig hebben om b.v. clubhandicap 54 te halen.
  • Het organiseren van een of meer nieuwe leden wedstrijden op de 18 holes baan en op de par 3 baan.
  • Het uitvoeren van een jaarlijkse enquête onder de doelgroep m.b.t. hun ervaringen
  • Het informeren van het bestuur en de andere commissies over belangrijke ontwikkelingen en/of observaties binnen de NLC tijdens het halfjaarlijkse ‘voorzittersoverleg’ waarvoor de voorzitter van de NLC zal worden uitgenodigd.
  • Het indienen van bondige, goed onderbouwde voorstellen aan het bestuur inzake activiteiten waarvoor het bestuur toestemming moet verlenen en/of budget beschikbaar dient te stellen.

Samenstelling van de commissie:

Ina Tien, voorzitter
Jenny Damveld
Martijn Rienks
Elly de Vries

Bestuurscontact: Kamiel Piek