Local rules

 1. Buiten de baan is aangegeven door wit gemarkeerde palen.
 2. Grond in bewerking (GUR) is aangegeven door blauw gemarkeerde palen en door blauwe lijnen. Indien volgens regel 25 – 1a sprake is van belemmering door GUR, aangegeven door blauwe paaltjes, moet de speler — en indien aangegeven door blauwe lijnen, mag de speler — die belemmering ontwijken volgens regel 25 – 1b.
 3. Aangepaalde bomen zijn vaste obstakels. Indien er sprake is van belemmering is de speler verplicht die te ontwijken volgens regel 24 – 2b.
 4. Het is toegestaan een provisionele bal te spelen voor een bal die misschien in de waterhindernis van hole 16 of hole 17 verloren is en het onpraktisch zou zijn, of het spel onnodig zou ophouden, om vast te stellen of de bal in de waterhindernis ligt. De provisionele bal moet worden gespeeld volgens één van de mogelijkheden bij regel 26 – 1. Indien in een dergelijk geval een provisionele bal wordt gespeeld en de oorspronkelijke bal in de waterhindernis ligt, mag de speler:
  • de oorspronkelijke bal spelen zoals hij ligt; of
  • doorgaan met de provisionele bal als de bal in het spel, maar hij mag met de oorspronkelijke bal het spel niet voortzetten volgens Regel 26 – 1.
 5. Een Dropping Zone is een gebied binnen één stoklengte van een bord met de tekst Dropping zone. Deze dropping zones bevinden zich achter hole 2, hole 4 en hole 9. Indien een bal in een Laterale Waterhindernis ligt, mag een speler handelen volgens regel 26 – 1a, b of c. Bovendien mag de speler met één strafslag een bal droppen volgens regel 20 – 2 in de Dropping Zone achter hole 2, hole 4 of hole 9.

Straf voor overtreding van de Plaatselijke Regels

Matchplay: verlies van de hole
Strokeplay: twee slagen

Afstandsmarkeringen

Op de assen van de fairways zijn frisbees aangebracht waarvan de onderstaande afstanden tot het midden van de green over de as van de fairway gemeten zijn.

 • wit: 200 m
 • geel: 150 m
 • blauw: 100 m
 • rood: 50 m (bij hole 4: 40 meter)

Aan de linkerzijde van de fairways staan 100 en 150 meter paaltjes.
In verband met de doglegs staan op holes 13 en 17 aan beide zijden van de fairways 150 en 100 mtr. paaltjes. De onderstaande afstanden van de paaltjes tot het midden van de greens zijn hemelsbreed gemeten.

 • Brede en smalle band: 150 m
 • Brede band: 100 m

Gedragsregels

 • Pitchmarks en eventuele andere beschadigingen herstellen.
 • Geen golftrolleys voorbij de witte lijn aan het begin van de foregreens.
 • Uitgeslagen plaggen, ook op de teeboxen, terugleggen en bunkers aanharken.
 • Geen oefenslagen op de teebox.
 • Geef baanpersoneel altijd voorrang.
 • Harken buiten de bunker leggen met de rij tandjes in de speelrichting.

Nota Bene

 • Betreden van het terrein is op eigen risico.
 • Voor eventuele door u veroorzaakte schade bent u persoonlijk aansprakelijk.