Plaatselijke regels

 1. Grond in bewerking (GUR) is aangegeven door blauw gemarkeerde palen en door blauwe lijnen. Indien volgens regel 25-1a sprake is van belemmering door GUR, aangegeven door blauwe paaltjes, moet de speler — en indien aangegeven door blauwe lijnen, mag de speler — die belemmering ontwijken volgens regel 25-1b.
 2. Aangepaalde bomen zijn vaste obstakels. Indien er sprake is van belemmering is de speler verplicht die te ontwijken volgens regel 24-2b.
 3. Het is toegestaan een provisionele bal te spelen voor een bal die misschien in de waterhindernis van hole B7 of hole B8 verloren is en het onpraktisch zou zijn, of het spel onnodig zou ophouden, om vast te stellen of de bal in de waterhindernis ligt. De provisionele bal moet worden gespeeld volgens één van de mogelijkheden bij regel 26-1. Indien in een dergelijk geval een provisionele bal wordt gespeeld en de oorspronkelijke bal in de waterhindernis ligt, mag de speler:
  • de oorspronkelijke bal spelen zoals hij ligt; of
  • doorgaan met de provisionele bal als de bal in het spel, maar hij mag met de oorspronkelijke bal het spel niet voortzetten volgens regel 26-1.
 4. Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spelen zouden kunnen beïnvloeden, overtreedt hij regel 14-3.
 5.  Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: Matchplay: verlies van de hole, Strokeplay: twee strafslagen.

Afstandsmarkeringen

Paaltjes aan de linkerzijde van de fairways, hemelsbreed naar het midden van de green:

 • Twee brede banden: 200 m
 • Brede en smalle band: 150 m
 • Alleen brede band: 100 m

Bij de doglegs van hole B4 en B8 staan paaltjes aan beide zijden van de fairway.

Per ongeluk bewogen bal op de green

In afwachting van opname van deze regel in de algemene golfregels is bij de Semslanden de volgende plaatselijke regel van toepassing t.a.v. een “per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (regels 18-2, 18-3 en 20-1)”

Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddy’s of uitrusting wordt bewogen.
De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1.
Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn merker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.
Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg wind, water of een andere natuurlijk oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst.

Gedragsregels

Baanpersoneel altijd voorrang geven.

Nota Bene

 • Betreden van het terrein is op eigen risico.
 • Voor schade die u veroorzaakt, bent u persoonlijk aansprakelijk.