Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.
Overzicht

Commissie Paragolf

Golf is een van de weinige sporten die goed beoefend kan worden door mensen met een fysieke beperking zoals spierletsel, niet-aangeboren hersenletsel en dwarsleasie. Soms zijn daar speciale hulpmiddelen voor nodig: een aangepaste minibuggy (“paragolfer”) of aangepaste golfclubs. Golfclub de Semslanden heeft een rolstoel-toegankelijk clubhuis, een actieve commissie en een groep buddy’s die golfers met een beperking van harte welkom heten.

Doelstelling

Golfclub de Semslanden ontwikkelt zich tot dè golfclub van Noord-Nederland voor mensen met een fysieke beperking. Zij kunnen er genieten van het golfen binnen hun mogelijkheden en krijgen waar nodig ondersteuning vanuit de vereniging.
Naast het beoefenen van de golfsport biedt de club de gelegenheid om deel te nemen aan het sociale verenigingsleven zoals bijvoorbeeld een praatje en een lekker bakje koffie of thee met medeleden in het gezellige clubhuis.

Commissie

Om dit alles mogelijk te maken is de Commissie Paragolf in het leven geroepen . De commissie onderhoudt de externe contacten met Beatrixoord, andere instellingen en beroepsgroepen. Verder regelt de commissie de clinics, de buddygroep, de PR en de diverse activiteiten

Buddygroep

De buddygroep is een groep van 5 à 10 leden die gastheer/gastvrouw en maatje zijn voor de leden met een beperking. Ze helpen bij aankomst, bij de lessen en bij de nazit. De buddygroep wordt wekelijks in overleg ingedeeld.

Activiteiten

Jaarlijks wordt er een speciale clinic georganiseerd om mensen met een beperking te laten kennismaken met golf. Vervolgens is er voor de geïnteresseerden een speciale golfcursus die is opgezet in samenwerking met de Stichting Revalidatie Golf. De golfpro’s van de Semslanden en de Stichting RG verzorgen iedere woensdag om 12 uur een les van uur.

Revalidatiegolf

Op de website van de stichting revalidatiegolf is veel informatie te vinden over golfen met een beperking en revalidatiegolf. Wanneer u informatie wenst over hoe golfbaan de Semslanden u kan helpen bij uw revalidatie en of begeleiding naar een mooie golf carrière kunt u contact opnemen met een van de commissieleden. Uw email kunt u sturen naar secretariaat@semslanden.nl

Samenstelling commissie Paragolf

Christophe de Jongh, voorzitter
Henk Meinders, secretaris
Chiel Stutterheim, penningmeester
Harry Rundberg, lid
John van Gemert, lid
Jan Elema, lid

Bestuurscontact: Riemer Thalen