Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Old Grand-Dad

Old Grand-Dad GC de Semslanden
De directe zorg en liefde voor een kind speelt bij de “ouder” natuurlijk altijd een zeer belangrijke rol, maar zodra een kleinkind hierbij ook aanwezig is, wordt de liefdevolle warmte en genegenheid die de grootouder hierbij ervaart, wel steeds “heftiger”!
Wat is het doel van de Stichting Old Grand-Dad club Nederland.
Stichting Old Grand-Dad club is een unieke stichting binnen de Nederlandse golfwereld. Sinds de oprichting in 1974 golfen de grootvaders voor de gehandicapte jeugd. In de loop der jaren hebben ze op die manier al ruim 2 miljoen euro kunnen doneren aan projecten, die door de deelnemende clubs zijn aangedragen.
OGD is een begrip in de Nederlandse golfwereld, maar slechts weinig mensen kennen de achtergrond en vooral de omvang van de vereniging die met meer dan zesduizend geregistreerde grootvaders één van de grootste ‘verenigingen’ is onder de vlag van de NGF.
De stichting heeft een dubbele doelstelling, namelijk het organiseren van golfwedstrijden voor de OGD-grootvaders en -donateurs en het verlenen van financiële steun aan instellingen die kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking in de gelegenheid stellen –meer- aan sport, spel en beweging te doen en zó hun bestaan aanmerkelijk plezieriger maken.
Op de banen van de aangesloten clubs worden jaarlijks meerdere clubwedstrijden gespeeld door de donateurs van de club. Op de GC de Semslanden is deze wedstrijd nu voor 2024 op 3 juni aanstaande gepland. Leden van GC de Semslanden, die OGD donateur zijn, kunnen zich hiervoor inschrijven via de wedstrijdkalender.
De beste spelers uit de wedstrijden spelen dan in juli een regionale finale. Voor de noordelijke golfclubs vindt dit plaats op GC de Hooge Graven in Ommen op 15 juli 2024. De beste spelers uit die regionale finale mogen daarna deelnemen aan de landelijke finalewedstrijd. Aan al die wedstrijden doen in totaal zo’n vijfduizend spelers mee, dus de winnaar van de grote finale mag zich met recht de beste golfende grootvader van Nederland noemen.
Het donateurschap van de stichting bedraagt minimaal € 25,– per jaar per lid, zie ook de OGD-website. De OGD is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Aan de grootvaders, maar ook degenen die dat nog niet zijn, vraag ik eens te kijken op de website www.oldgranddad.nl. Ook kun je voor meer informatie natuurlijk contact opnemen met de OGD clubconsul.
Het zou fijn zijn als we ook bij onze golfclub een nog grotere groep grootvaders en andere donateurs hiervoor enthousiast krijgen. Ons ledenbestand laat zien dat er nog een groot aantal oudere golfers zijn die dit kunnen overwegen.
Voor Uw aanmelding als lid kunt u zich rechtstreeks opgeven via de OGD website www.oldgranddad.nl, maar u kunt ook Alidus Smith als OGD clubconsul persoonlijk benaderen via alidus.smith@gmail.com of telefonisch (details zie ledenlijst GC de Semslanden).