Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Plaatsen komt te vervallen

Met ingang van 1 mei is de plaatsingsregel, die in de winterperiode geldt, niet meer van toepassing.

De ‘winterregel’ over schoonmaken blijft nog even van kracht.