Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Hoe staat het nu met de baan?

Het zal niemand ontgaan zijn dat er extreem veel regen gevallen is in de afgelopen vier maanden. Normaal is dat op de Semslanden gemiddeld ca 820 mm per jaar. Maar het jaar 2023 brak een record met 1220 mm, bijna anderhalf keer zoveel! Daarvan viel 520 mm in de afgelopen drie maanden.
Deze extreme toestanden zullen we in de toekomst meer krijgen. De weerdeskundigen waarschuwen voor drogere, warmere zomers en nattere winters. De grafiek van de regenval van 2018 t/m 2023 laat dit zien.

De baan was de laatste tijd regelmatig gesloten omdat fairways en greens moeilijk tot niet te bespelen waren. Bunkers stonden letterlijk tot de rand vol met water, wat eigenlijk nog nooit is voorgekomen. Een voorbeeld zien we op Hondsrug 7, waar zowel het bos aan de rechterzijde als de bunkers volledig volgelopen waren en zelfs overliepen.


Hondsrug 7 rechter greenside-bunker


Hondsrug 7 linker greenside-bunker

We zien ook erg natte plekken op de baan die voorheen niet nat waren, en zelfs water op de fairways zoals op Hondsrug 7 en 8, en Boerveen 2 en 9. Wat zijn de oorzaken van dit alles?
Uiteraard is de vele regen de hoofdoorzaak, maar ook het type grond en de grondwaterstand spelen een belangrijke rol. Op de tekening ziet u de normale situatie. Door de poriën in de droge grond sijpelt het water naar beneden tot het niveau van het grondwater.

Door de extreme neerslag van de laatste tijd worden alle poriën in de grond gevuld met water. Bij een poriegehalte van 30% en de huidige extra neerslag met 400-500 mm kan de grondwaterstand onder de baan zomaar een hele meter hoger zijn dan normaal in deze tijd van het jaar. In de tekening ziet u dat het water dan op de fairway komt en de bunkers gaat vullen.

Dit is gelukkig een zeer extreme toestand. Maar het kan vaker gaan voorkomen. Daarom gaan we onderzoeken of we ons er beter tegen kunnen wapenen, bijv. door meer waterpartijen te maken in het middengebied van onze golfbaan. Want we lossen het probleem niet op door wat te draineren en een paar sloten te graven of te verbreden. Er moet een plan gemaakt worden en dat kost tijd.
We hopen u hierover in de eerstvolgende ALV nader te informeren zodat we goede besluiten kunnen nemen voor de toekomst. Want alleen dan kunnen we lange periodes van baansluitingen vermijden, weer normaal met handicarts de baan in  en zoveel mogelijk leden van het golfspel laten genieten.
Wordt spoedig vervolgd.

Goede jaarwisseling en een fijn 2024 toegewenst.
Arie Wichertjes
Karst Hoogsteen