Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Ecozone betreden? Eén strafslag!

We weten allemaal dat je niet mag slaan uit een ecozone. Daarop staat de algemene straf: bij strokeplay twee strafslagen, bij matchplay het verlies van de hole.

Maar er zijn nog steeds spelers die hun bal gaan zoeken in de ecozone. En daarmee vertrap je de plantjes net zo goed. Daarom is er per 31 maart een nieuwe regel afgekondigd: alleen al het betreden van een ecozone leidt tot één strafslag.

Hoe zat het ook alweer? Ecozones zijn kleine natuurgebiedjes in onze baan die tijdens het groeiseizoen beschermd worden. Ze zijn dan gemarkeerd door een blauwe paal met een groene kop. De grens van de ecozone is de rand van de gemaaide fairway cq. semi-rough. Zolang de maailijn nog niet goed zichtbaar is, wordt de ecozone begrensd door blauwe paaltjes met een groene kop. Ligt uw bal in de ecozone, dan hebt u een vrije drop (zonder strafslag) binnen één stoklengte van het referentiepunt (het dichtstbijzijnde punt waarvandaan u onbelemmerd kunt slaan, niet dichterbij de hole).

Voor de golfjuristen onder ons: een ecozone is formeel een “verboden speelgebied¨ (no play zone). De nieuwe regel is ook geen reguliere plaatselijke regel, maar een gedragsregel (code of conduct). In overleg met de Handicap- & Regelcommissie is hij van kracht geworden door een bestuursbesluit. Voor de gewone golfer maakt dat niet uit. Voor elke keer dat je een ecozone betreedt, krijg je een strafslag. (En als je er dan ook nog uit slaat, worden dat er twee.)