Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Burenbrief Kostvlies – Herfst

Hierbij de herfstnieuwsbrief van Kostvlies en omstreken.
De buurt heeft de afgelopen weken nogal wat afgeklust, met name rond het Zandgat.
Wat dat heeft behelsd, ziet u in deze Burenbrief.
Onlangs hadden we een Burendag. Die is allereerst bedoeld voor gezelligheid.
Ook die bijeenkomst heeft men benut om werkzaamheden te verrichten.
Dat heeft de saamhorigheid alleen nog maar bevorderd.
Een der mooiste wapenfeiten dit najaar, was het verwerven van de eerste Groene Anjer Prijs. Ook daarover vindt u info.
Kortom de buurt tintelt; hopelijk tintelt u mee bij het lezen.

Namens Kostvlies een gloedvolle herfst.

Burenbrief okt.2021