Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Bestuursvergadering van 21 juli 2021

Samenvatting bestuursvergadering 21 juli 2021

Beste mensen,

We hebben weer een vruchtbare vergadering gehad. We zijn begonnen met de constatering dat we als bestuur een goed team vormen. We werken prima samen, vanuit een positieve drive en de humor en een lach past daar prima bij. Wil helemaal niet zeggen dat we het altijd eens zijn, zeker niet. Maar luisteren naar elkaar, goede argumenten en waardering brengt ons elke keer weer bij een breed gedragen oplossing. En we hopen natuurlijk dat jullie dat ook merken en waarderen. En ook niet alle leden zullen het altijd eens zijn met onze koers, maar de juiste verbinding moet wel blijven bestaan.

Waar hebben we het zoal over gehad deze keer. Het hoofdpunt van de vergadering was de benoeming van een clubmanager. Het bestuur was unaniem van mening dat Wim Oldewening een prima kandidaat is en we zijn blij dat hij bij ons wil komen werken. Wim woont in Emmen naast de golfbaan en is een ervaren golfer met een mooie lage handicap. Meer verklappen we niet want Wim gaat zichzelf aan jullie voorstellen en vanaf 1 september is hij live aanwezig. Wim, van harte welkom.

En dan de aanpassing van de statuten. De verandering van de wettelijke regels maakt het noodzakelijk om de statuten, en later ook nog een keer het huishoudelijk reglement, aan te passen. Marijke Otten helpt ons daarmee. We hebben haar voorstellen besproken, dit gaat vervolgens bij de notaris langs en op de volgende ALV mogen jullie daar ook wat van vinden. Jullie hebben ook bericht gehad over het beleidsplan. Dit wordt binnenkort besproken met de voorzitters van de verschillende groepen en komt ook op de ALV. Verder gaan we kijken naar het gebruik van de ICT binnen onze vereniging.

Het loopt niet altijd lekker tussen de vrijdaginloop en greenfee-spelers. We hebben al een paar keer klachten gehad van greenfee-spelers. Vriendelijk verzoek om aandacht hiervoor en b.v. te zorgen voor extra buffer.

Over het opheffen van het reserveringssysteem lopen de meningen uiteen. We hebben daarover ook advies gevraagd bij de Weco en de Marshall’s. Dit komt bij de ALV ook aan de orde.

De vrijwilligersdag is super verlopen. Er is geschilderd, borden weggehaald, wanden gesloopt en nog veel meer. En het is nog niet klaar. Er komen op de driving range nog nieuwe matten, het schilderwerk is nog niet klaar en er is nog meer te doen. Zaterdag 31 juli is er weer een klusdag. Kom vooral, vele handen maken …., en het is nog gezellig ook. Voor koffie en koek wordt gezorgd.

En vergeet vooral niet de data van het jubileumfeest in jullie agenda te zetten, 26 t/m/ 29 augustus. Zie programma. Het wordt een spetterend feest.

Namens het bestuur,

Jan Legters, secretaris.