Kleedkamers weer in gebruik


Kleedkamers en douches mogen weer worden gebruikt.
Wel op eigen verantwoordelijkheid en met in achtneming van de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen.

Vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand!