Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Plaatsen komt te vervallen

Met ingang van 1 mei is de plaatsingsregel, die in de winterperiode geldt, niet meer van toepassing.


Ingebedde bal:

Nu de tijdelijke (winter) regel ‘Plaatsen” per 1 mei is opgeheven, zie bovenstaand bericht, is het wellicht goed om nog eens te wijzen op de “gewone golfregel” over Ingebedde ballen, Regel 16.3b

Deze regel geeft de mogelijkheid om zonder straf een dergelijke bal op te pakken, schoon te maken en vanaf een andere plaats verder te spelen, wat vooral op een natte baan enig comfort biedt om daarmee een lastige ligging te mogen ontwijken.

De regel mag alleen worden toegepast in het Algemene gebied als de bal in is ingebed in zijn eigen pitchmark, zie de afbeelding.

Het Algemene gebied is de gehele baan met uitzondering van:
• De afslagplaats
• Bunkers
• Hindernissen
• De green

Hoe te ontwijken? , wordt beschreven in de onderstaande tekst en bijbehorende afbeelding.
De volledige tekst van deze regel 16.3b is te vinden in het regelboekje en in de app met alle golfregels “Rules of Golf 2019”, (Nederlandse vertaling van de officiële versie van de R&A)