Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

WHS Wereld Handicap Systeem

Hierbij willen we u informeren over de op handen zijnde veranderingen met betrekking tot het handicapsysteem.

Zoals u wellicht heeft vernomen, stappen we in Nederland op 1 maart 2021 over naar het Wereld Handicap Systeem (WHS) en daarmee komt er een einde aan de verschillende systemen.

De komende maanden zet de NGF alles op alles om de invoering van het WHS zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.

Om onze leden zo goed mogelijk te informeren, ontvangt u bij uw jaarsticker 2021 een handig uitvouwboekje (een zg leporello) cadeau met uitleg over het nieuwe systeem, de begrippen en rekenvoorbeelden.

Een korte introductie van het Wereld Handicap Systeem:

Waarom eigenlijk een WHS? Het huidige systeem werkt toch prima?

Het huidige systeem voldoet prima, maar elk systeem kan altijd beter. Dat is met het huidige EGA-systeem zo en dat zal bij het WHS ook zo zijn. De achterliggende gedachte om een WHS in te voeren is geweest dat het eigenlijk raar is dat we wel allemaal dezelfde spelregels gebruiken, maar niet hetzelfde handicapsysteem. Omdat spelers steeds mobieler worden, is dat steeds duidelijker geworden en daarom hebben de R&A en de USGA ook op dit vlak de handen ineengeslagen en zijn ze tot dit nieuwe systeem gekomen.

Algemeen

De basis voor elke in te leveren score zijn de bruto scores per hole. Maar als de spelvorm Stableford of Tegen par is, dan kan men op het moment dat er niet meer gescoord kan worden de bal oppakken en wordt voor de holes zonder score in de software automatisch een netto double bogey ingevoerd. Een netto double bogey is de laagste score op een hole die nul Stableford-punten oplevert.

• De handicap van een speler wordt bepaald door het gemiddelde te berekenen van de beste 8 dagresultaten van de laatste 20 ronden.

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe systeem is dat alle spelers, ongeacht hun handicap, naast wedstrijdscores ook scores van qualifying ronden kunnen inleveren, zowel over 9 als 18 holes en onder voorwaarden ook over 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 of 17 holes.

Transitie van EGA- naar WHS-handicap

Aan deze verandering gaat een transitieperiode vooraf.

Voor de transitie van EGA- naar WHS-handicaps worden alleen scores gebruikt vanaf 2016.

• Veel golfers hebben in de afgelopen jaren niet een totaal van 20 scores ingeleverd. Dit betekent dat bij de transitie van de EGA- handicap naar een WHS-handicap minder of geen scores gebruikt kunnen worden. Daarvoor wordt deze tabel gebruikt.

• Bij nul ingeleverde scores blijft de handicap van de speler gelijk, maar deze handicap is wel erg gevoelig wanneer er scores ingeleverd gaan worden die significant slechter zijn; initieel zal de handicap dan niet zoveel omhooggaan, maar wanneer er meer scores ingeleverd worden, kan de handicap snel stijgen.

• Bij spelers die minder dan 9 scores hebben ingeleverd sinds 2016 is daarom ook sprake van dezelfde gevoeligheid.

• Bij de transitie naar het WHS zal de overgrote meerderheid van de spelers een hogere handicap krijgen en de mate van stijging zal groter zijn naarmate de handicap hoger is.

• Alleen voor spelers met een handicap onder de 5 zal de handicap in de meeste gevallen gelijk blijven of zelfs zakken.

• De stabiliteit van een handicap in het WHS wordt ontleend aan het hebben van 20 scores; dus we raden iedereen aan om zoveel mogelijk scores in te leveren. Het is ook belangrijk om, wanneer de buffer uit zicht is, de ronde zo goed mogelijk af te maken. Immers, als deze mindere score toch deel gaat uitmaken van de beste 8, dan wordt een bruto score met als equivalent 31 Stableford-punten omgezet in een aanzienlijk beter dagresultaat dan 26 punten.

Wilt u meer weten?

Op www.golf.nl/whs leest u meer details over het WHS en hier worden de belangrijkste zaken ook in video’s uitgelegd.

Heeft u over dit onderwerp een vraag voor onze Handicap- en Regelcommissie?
Dan kunt u per e-mail contact opnemen met Gerard Duitscher.
gf.duitscher@gmail.nl

Voor nog meer informatie over de transitie van EGA- naar WHS-handicap klik hier