Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Bal verloren of out of bounds

Plaatselijke regel voor verder spelen met twee strafslagen als de bal verloren is of out of bounds

Als de bal van een speler niet is gevonden is of als het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is, dan mag de speler met twee strafslagen de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in een dropzone.
Deze dropzone wordt bepaald aan de hand van twee referentiepunten: één voor de vermoedelijke ligging van de verloren bal en één voor het dichtstbijzijnde fairwaypunt.
Deze handelwijze wordt gedetailleerd beschreven in onderstaande tekst en bijbehorende voorbeeldafbeeldingen.

Deze plaatselijke regel mag niet toegepast worden op de oorspronkelijke bal als een provisionele bal is gespeeld.

Twee referentiepunten

Twee bij benadering vastgestelde referentiepunten:
a. Bal-referentiepunt: het punt waar de oorspronkelijke bal vermoedelijk
– tot stilstand is gekomen op de baan
– het laatst de grens van de baan heeft gekruist om buiten de baan te gaan.
b. Fairway-referentiepunt: het punt op de fairway van de hole die wordt gespeeld dat het dichtst bij het bal-referentiepunt is, maar niet dichter bij de hole dan het bal-referentiepunt.

Dropzone

Afmeting van de dropzone gebaseerd op de twee referentiepunten. Overal tussen:
• een lijn vanaf de hole door het bal-referentiepunt (en binnen twee clublengten aan de buitenkant van die lijn), en
• een lijn van de hole door het fairwayreferentiepunt (en binnen twee clublengten aan de fairwaykant van die lijn).
• de dropzone moet in het algemene gebied zijn, en
• deze mag niet dichter bij de hole zijn dan het bal-referentiepunt.

Spelen van de bal

Als de speler een bal in het spel heeft gebracht volgens deze plaatselijke regel:
• Dan is de oorspronkelijke bal, die verloren of buiten de baan is, niet langer in het spel en mag niet worden gespeeld.
• Dit geldt zelfs als de bal wordt gevonden op de baan voor het einde van de 3 minuten zoekperiode (zie Regel 6.3b).

Maar de speler mag deze mogelijkheid niet gebruiken voor de bal als:
• bekend of praktisch zeker is dat de bal tot stilstand is gekomen in een hindernis, of
• de speler een provisionele bal heeft gespeeld met straf van slag en afstand (zie Regel 18.3)