Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Baan- en Clubhuisbulletin, juli

Het is weer tijd voor een nieuw baanbulletin om nieuwe ontwikkelingen met U te delen. In dit bulletin aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • Aanleg nieuwe drinkwaterinstallatie
  • Processierupsen
  • Maaien van de natuurrough
  • Kwaliteit van de teeboxen
  • Local rules op de Semslanden
  • Bunkeronderhoud

Alle onderwerpen zullen kort worden toegelicht.

Aanleg nieuwe drinkwaterinstallatie

Enige tijd geleden is gebleken dat de drinkwaterinstallatie gebreken vertoont en hier en daar lek is. De leidingen zijn in de vloeren en muren weggewerkt en daardoor niet bereikbaar en ze zijn uitgevoerd in polyethyleen inplaats van koper. Daarnaast zijn de regels voor het hebben en houden van een warmwatervoorziening veel strenger geworden daar waar het legionella betreft.
De keuken en de douches hebben op dit moment geen warmwater. Er moest dus besloten worden de installatie geheel te vernieuwen. Dat gaat de komende 4-6 weken gebeuren.
Gedurende die periode kunt U geen gebruik kunt maken van de douches.
U mag ervan uitgaan dat er alles aan gedaan wordt de douches weer zo snel mogelijk gebruiksklaar te krijgen. De verwachting is echter dat dit pas na de bouwvak zal zijn.

Maaien van de natuurrough

Dit jaar doen we een proef met het niet meer maaien van de natuurrough. Enerzijds om kosten te besparen en anderzijds om de biodiversiteit op de baan te vergroten. Het is de bedoeling om deze gebieden een of twee keer te maaien en op deze wijze te verschralen. Gedurende het groeiseizoen wordt daar waar nodig, omdat de natuurrough  op enkele plaatsen teveel in het spel kan zijn, meer gemaaid.
Aan het eind van het seizoen wordt dit geëvalueerd. Deze week hebben we moeten besluiten delen daarvan een extra keer te maaien en af te voeren. Door de regenval van de afgelopen weken  bestaat er kans op broei. De delen die nu gemaaid zijn worden eind september voor een tweede keer gemaaid.

Kwaliteit van de teeboxen

De afgelopen jaren is er weinig aandacht geweest voor 90 teeboxen. Duidelijk is dit hier en daar te zien. Dit jaar wordt het verplaatsen van een aantal teeboxen uitgevoerd om meer balans te brengen tussen de verschillende teeboxen. In eerdere baanbulletins is daar aandacht aan besteed en in de baan is zichtbaar waar er veranderingen worden aangebracht. Op 7 september komt de NGF de baan opnieuw opmeten na de vele veranderingen van de afgelopen jaren. Het is belangrijk dat dan de plaatsen van de nieuwe teeboxen dan goed zichtbaar zijn. Het is duidelijk dat een aantal teeboxen hard aan onderhoud toe is. Een onderhoudsplan teeboxen wordt voorbereid en zal in het najaar op de ledenvergadering worden toegelicht dit tezamen met de het beleid teeboxen in de winter.

(Plaatselijke) regels op de Semslanden

Op elke golfbaan zijn er (plaatselijke) regels. Een van deze regels is het wel of niet mogen droppen bij een bal buiten de baan of bij een verloren bal. Zie hiervoor het bericht van de Handicap- en Regelcommissie

Processierupsen

Sinds enige tijd zijn de plaagrupsen weer actief. Helaas lukt het niet om dit te voorkomen. De bomen waar ze aanwezig zijn, worden aangegeven met een lint. Daar waar mogelijk worden ze bestreden met een milieuvriendelijk middel door de greenkeeper.

De Handicap- en Regelcommissie wil in verband met de aanwezigheid op de baan van processierupsen wijzen op de regel die het mogelijk maakt om zo’n situatie te ontwijken, ter voorkoming van mogelijke gezondheidsrisico’s.De Golfregels voorzien hierin omdat de plaatsen waar dit risico bestaat mogen worden beschouwd als abnormale baanomstandigheid ivm de aanwezigheid van gevaarlijke dieren.De regel waarin wordt beschreven hoe belemmeringen (zonder strafslag) als gevolg van abnormale baanomstandigheden mogen worden ontweken, is Regel 16. Voor de volledige tekst zie het Regelboekje/de GolfregelappDe belangrijkste punten voor de praktijk zijn :

Bij gevaar door eikenprocessierupsen kan zo’n situatie ontweken worden volgens Regel 16.2
Ontwijken moet gebeuren door de bal te droppen binnen één clublengte van het dichtstbijzijnde punt, niet dichter bij de hole, waar de processierupsen geen gevaar meer opleveren.
Dat punt kan kwa ligging dus ook ongunstiger zijn, “ nearest point is niet nicest point”.
De ervaring leert dat meestal binnen 5 meter een veilige plek gevonden kan worden.

Droppingszone Hondsrug 9

Spelers hebben de mogelijkheid om, indien zij een bal vanaf de fairway  in het water slaan, op deze hole te kiezen voor opnieuw slaan van dezelfde plek of naar de plaats te gaan waar de hindernis is gepasseerd en te droppen met toevoegen van een strafslag. Ook hebben spelers de mogelijkheid te droppen in de aangegeven droppingzone naast de brug.

Dit geldt niet voor ballen die voor de brug aan de rechterzijde in het water worden gespeeld. Dan mag niet van de droppingzone gebruik worden gemaakt en gelden alleen de eerste twee opties.

Bunkeronderhoud

Vanaf 1 juli worden er weer harken in de bunkers geplaatst. U mag deze weer gebruiken om de bunker netjes te houden. Graag wijzen we nog eens op het betreden van de bunker. Dit moet aan de lage kant van de bunker gebeuren. Bij het verlaten van de bunker moet dit niet aan de hoge kant gebeuren aangezien dan de kanten erg beschadigd worden.

Rob Tuijt

Arie Wiechertjes

Karst Hoogsteen