Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Onderhoud drinkwatervoorziening

Er is enige weken geleden lekkage geconstateerd in de drinkwatervoorziening in ons clubhuis. Aangezien deze lekkage niet eenvoudig te verhelpen was en we ontdekten dat alle leidingen bij de bouw in het beton waren aangelegd, hebben we besloten de complete installatie te renoveren. Tevens maken we van de gelegenheid gebruik om een automatische legionella-installatie te installeren, zodat onze leidingen legionellavrij blijven 

Het offerte-traject is doorlopen en de fa. Aalbers is het werk gegund. De werkzaamheden zullen zo spoedig mogelijk plaats vinden.

Eén en ander betekent wel dat de warmwatervoorziening niet gebruikt kan worden.
Dus voorlopig kan ook van de douches geen gebruik gemaakt kan worden. 

Onze excuses voor dit ongemak. 

Het bestuur.