Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Plaatsen

Onder normale omstandigheden is onderstaande tijdelijke plaatselijke regel pas van kracht op 1 november maar vanwege de huidige natte conditie van de baan geldt de regel al op 11 oktober.

Tijdelijke plaatselijke regel “Plaatsen”

 Een bal die op een kort gemaaid gedeelte 1 in het algemeen gebied ligt, mag zonder straf worden opgenomen 2 en schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van de oorspronkelijke ligplaats en niet dichter bij de hole 3

De speler mag de bal éénmaal plaatsen en nadat de bal is geplaatst 4 is hij de bal in het spel 5.

  1. “kortgemaaid gedeelte” betekent : elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.
  2. De speler moet de ligplaats van de bal merken voordat deze wordt opgenomen.
  3. Op een plaats die niet in een hindernis of op een green ligt
  4. Indien de bal niet stil blijft liggen op de plek waar hij is geplaatst, is regel 14.2e van toepassing.
  5. Indien een bal blijft stilliggen op de plek waar hij is geplaatst en daarna beweegt, volgt geen straf en moet de bal worden gespeeld zoals hij ligt.

Straf voor overtreding van deze Plaatselijke Regel:

Matchplay : verlies van de hole

Strokeplay : twee slagen