Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Jaarlijkse herziening

De jaarlijkse herziening heeft plaats gevonden. Eenieder kan op de website zijn/haar nieuwe handicap bekijken. Voor vragen kan men zich wenden tot de leden van de H&R-cie.

Hein Pannekoek

Handicap-& Regelcommissie