Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Next Generation t/m 65 jaar

Binnen onze club is de Next Generation, voorheen Young Members, al veel besproken.

Over het kunnen deelnemen aan deze wedstrijden is enige verwarring ontstaan sinds wij geprobeerd hebben geen leeftijdsgrens te hanteren. Via deze weg willen wij u hierover informeren:

‘Next Generation’ betekent vrij vertaald ‘Volgende Generatie’.

Met het organiseren van Next Generation wedstrijden, willen wij een toevoeging bieden aan het bestaande wedstrijd bestand binnen onze club. De doelstelling van de Next Generation commissie is dan ook het verzorgen van wedstrijden voor de leden die voldoen aan de criteria van Next Generation.

Door het organiseren van wedstijden op zondag (winter) en donderdagavond (zomer) willen wij een competitie bieden aan de Next Generation leden die doorgaans weinig tijd hebben om een ronde golf te spelen. Wij bieden deze groep leden een snelle wedstrijdvorm aan in informele sfeer met gelijkgestemden, die aansluit bij de snelle en drukke leefstijl van deze leden. Bij voorkeur wordt er dan ook Shotgun gestart om binnen 3 uur klaar te zijn inclusief prijsuitreiking.

Om de baan bespeelbaar te houden voor een grotere groep leden in de winter, kunt u tot een leeftijd van maximaal 65 jaar in de wintercompetitie 2018/2019 meespelen.

De maximale leeftijd om mee te spelen in de zomer- en vervolgcompetities is 60 jaar.

Wij nodigen graag de leden uit die aan de bovenstaande criteria voldoen om deel te nemen aan onze wedstrijden. Zondag 25 november is de eerst volgende wedstrijd en dit betreft een educatieve funwedstrijd. U kunt zich gemakkelijk inschrijven via de site of via E-Golf4u. Wij hopen op uw deelname.

Met sportieve groet,

Paul Euverman (voorzitter Next Generation Commissie)