Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Greens en wat daar zoal bij komt kijken

Greens op de golfbaan

In de jaren 2016 en 2017 hebben we veel aandacht gegeven aan het waterbeheer en het renoveren van een aantal holes. Ook hebben we het Geo-certificaat gekregen voor goed milieubeheer en hebben we het gebruik van bestrijdingsmiddelen afgeschaft. Natuurlijk moeten we daaraan wennen en gaat dat niet zonder slag of stoot. Het vraagt tijd om als club daarop in te spelen. We zullen er ook aan moeten wennen dat de greens qua kleur minder groen zullen zijn. Daarnaast hebben we bij de Semslanden gekozen voor het spelen op zomergreens het hele jaar door. Dat brengt met zich mee dat de greens niet rusten en we in het begin van het seizoen veel moeten doen om ze op orde te brengen. Dit jaar gaan we onze aandacht vooral richten op de greens. De greens zijn een heel belangrijk onderdeel van de golfsport.

Natuurlijk is het zo dat de golfbaan als geheel met zijn tees en fairways en niet te vergeten bos en waterpartijen heel belangrijk is maar de greens bepalen in hoge mate wat een golfer vindt van zijn golfbaan. Eigenlijk is dat ook wel een beetje begrijpelijk als je kijkt naar het aantal slagen dat we op en rond de greens nodig hebben. Je hebt het al gauw over 40% van de slagen. Een rondje golf met gemiddeld rond de 100-110 slagen bevat ongeveer 36-40 puts.

Droogteplekken op de greens 2017

Bij een lage handicapper praten we zelfs over 40-45%. Dus logisch dat er kritisch naar gekeken wordt. Greens moeten eerlijk zijn met een goede snelheid. Geen gehobbel en de lijn houden die de golfer in gedachte heeft.

De foto’s laten zien dat er op een aantal greens sprake is van ongelijke grasgroei en plekken zelfs zonder gras. Putten wordt daardoor extra moeilijk. Om de ongemakken zoveel mogelijk tegen te gaan wordt de green korter gemaaid en gerold. Daarnaast gaan we de snelheid op de greens rond de 8,5 -9,5 op de stimpmeter brengen. Vorige jaren was dat 7-8. Ze worden belangrijk sneller dus.

Voorbeelden van ziekteplekken met weinig gras, mos en ingedroogde snijlijnen in 2018

Binnen een scherp onderhoudsbudget vraagt dat veel inspanning waarbij de golfer zelf al kan helpen door de pitchmarks te herstellen. Helaas moet ik constateren dat dat veel te weinig gebeurt. 

In dit bulletin wil het greenkeepersteam U informeren over hoe een green is opgebouwd, welke gevaren er op de loer liggen en wat we er met elkaar aan doen.

Opbouw green.

Een green moet op de goede manier worden opgebouwd bij de aanleg. In lagen zodat enerzijds het gras zich goed kan ontwikkelen en anderzijds ook toekomst bestendig is en het regenwater goed kan afvoeren.

 

Ziektes en bedreigingen op de green

Er liggen vele ziektes en bedreigingen op de loer. De green kan dichtslibben doordat er onder de graszode een dikke viltlaag ontstaat die waterafvoer verhindert. Als de waterhuishouding niet op orde is krijgen de verkeerde schimmels een kans om toe te slaan en zien we ziektes als sneeuwschimmel en dollarspot verschijnen.

Dollarspot

Sneeuwschimmel

Ook kunnen insecten of larven de vogels lokken en deze beschadigen de greens dan door het pikken in het gras en vernielen de greens. Zelf kunnen de larven de wortels van het gras aantasten zodat de graszode loskomt te zitten van de ondergrond en doodgaat.

Gezond bodemleven

Het is van belang om te zorgen dat het gras op de greens gezond is en goed geworteld. Zoals zo vaak in de natuur kan dat alleen maar door samenwerking tussen verschillende organismen. Gras moet samenwerken met schimmels in de bodem en de bodem moet voldoende organische stof en mineralen bezitten. Het is dus aan de greenkeeper om deze symbiose tot stand te brengen op een biologische manier en om geen gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen (spoedig volledig verboden). Kunstmest op zich is geen oplossing alleen maar tijdelijk. Door het vooral biologisch aan te pakken met de verrijking van de bodem met mineralen op een natuurlijke manier in samenhang met de ontwikkeling van de schimmels op de wortels van het gras krijgt het gras toegang tot de voor haar zo belangrijke voedingsmiddelen. 

Wat doen we eraan

Allereerst moeten we beseffen dat we werken in de natuur met zijn grillen en grollen en dat we de natuur wel kunnen faciliteren maar niet kunnen veranderen net als het weer. Vaak zien we dat het droog is als we regen willen en andersom. Wat doen we zoal.

Er wordt verticaal gemaaid en gesneden om een dichtere grasmat te krijgen en daarna bezand voor de doorlatendheid. 

Verticuteren

Verticaal maaien

Deze handeling is er een waar met messen 4-5 mm in de graszode wordt gesneden om vilt te bestrijden. Een diepere bewerking is verticuteren, 10-20 mm, die vaak ook op voorgreens wordt toegepast. Dit is meer een grondbewerking.

Organische mest wordt verspreid zodat er voldoende voedsel aanwezig is voor de grasgroei. Er kan worden geprikt en bezand. Dat prikken kan met kleine en met holle pennen. Op de Semslanden hebben we met kleine pennen geprikt. Met de brede pennen worden er grote gaten geprikt en wordt het materiaal eruit verwijderd en nagevuld met zand.

Dat laatste hebben we op de Semslanden nog niet gedaan maar wordt in de toekomst mogelijk wel een keer gebruikt. Tenslotte wordt er regelmatig gedresst. Dit gebeurt in tegenstelling tot het bezanden juist met humusrijk zand. De bodem wordt verbeterd door over het gras een dun laagje humusrijke grond te strooien. Onlangs hebben we dat uitgevoerd maar er zaten helaas wat te veel houtresten in. Tenslotte wordt er regelmatig door gezaaid om voldoende grasdichtheid en de juiste grassoorten te krijgen. We streven naar een grasdichtheid zoals op de onderstaande foto gemaakt op Hondsrug 3

Inzaaien  met struisgras

 

 

Mogelijk schaffen we nog een greentester aan om de fairness van de green te kunnen volgen en te bepalen in hoeverre onze greens eerlijk zijn voor U als golfer. Ongetwijfeld zult U als spelers last kunnen hebben van deze werkzaamheden maar het is allemaal bedoeld om een betere green te krijgen en daardoor meer speelplezier voor U als golfer. Dat neemt niet weg dat de natuur bepaalt of alles lukt en gaat zoals we willen en daar hebben we geen stuur op. De vele regenval op 13 mei is daar zo’n voorbeeld van. Onze planning hebben we wel kunnen halen maar een aantal baanonderhoudszaken lopen vertraging op.

Wij als greenkeepersteam kunnen alleen maar faciliteren. 

Het greenkeepersteam wenst U een fijne golfzomer toe.

Mei 2018

Arie Wiechertjes

Karst Hoogsteen