Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Kostvlies afgesloten van woensdag 21 maart t/m vrijdag 13 april

Wat gaat er gebeuren
Langs de rijbaan van Kostvlies, tussen de Grensweg en Grotenend worden betonnen grasstenen aangebracht. Deze grasstenen geven extra versteviging aan de berm en zorgen er tevens voor dat het uitwijkende verkeer niet direct in de berm terecht komt. De verkeersveiligheid wordt hiermee vergroot.

De werkzaamheden, die namens de gemeente uitgevoerd worden door Fuhler Wegenbouw bv uit Emmen, vinden plaats vanaf woensdag 21 maart tot en met vrijdag 13 april 2018 (of zoveel langer of korter de werkzaamheden duren).

Overlast
De uitvoering geeft enige overlast. Ten behoeve van de uitvoering wordt de rijbaan voor het doorgaande verkeer afgesloten. De golfclub blijft goed bereikbaar via de Achterweg en via de omleidingsroute.
De hulpdiensten zijn over de afsluiting en omleiding geïnformeerd. We doen ons best om de overlast zo kort mogelijk te laten zijn.

Het doorgaande verkeer wordt met borden omgeleid via de Grensweg, Gieterweg en Grotenend v.v.

Zo lang er geen werkzaamheden worden uitgevoerd op het gedeelte Kostvlies tussen de Grotenend en de Achterweg, kan het verkeer van en naar de golfclub normaal gebruik maken van de route Kostvlies en Achterweg.
Op het moment dat de afsluiting wel geldt en het verkeer van en naar de golfclub via de omleidingsroute gaat, wordt u uiteraard verder geïnformeerd.