Veel blauw in de baan!


De blauwe paaltjes in de baan op hole 9, 13 en 14 zijn géén GUR  maar een aanduiding voor de komende werkzaamheden op deze holes!
Op hole 8 betekenen de blauw paaltjes wèl GUR.