Jeugdcommissie

Binnen de golfclub de Semslanden is de jeugdcommissie belast met ontwikkelen en uitvoeren van het jeugdbeleid, binnen de kaders die door het bestuur zijn vastgesteld. Gestreefd wordt om het spelniveau bij de jeugd, zowel de beginnende als de gevorderde jeugdleden te verhogen. Hiervoor worden diverse trainingen en activiteiten georganiseerd.

Het jeugdlidmaatschap

Onder jeugdleden wordt verstaan allen die op 1 januari van het betreffende jaar nog geen 23 jaar zijn.

Ten aanzien van jeugdlidmaatschap gelden de volgende voorwaarden:

  • Zowel kinderen van leden als kinderen van niet leden kunnen, vanaf circa 5 jaar, als jeugdlid worden toegelaten.
  • De kosten verbonden aan het jeugdlidmaatschap variëren per leeftijdsgroep. Nadere informatie op het secretariaat.
  • Jeugdleden kunnen onbeperkt gebruik maken van de pitch- en putt-baan, alsmede van de 18 holes baan (indien men daarvoor baanpermissie heeft).

Inschrijving als jeugdlid geschiedt via een aanmeldingsformulier dat verkrijgbaar is op het secretariaat.

Trainingen

Binnen de vereniging is het voor alle jeugdleden mogelijk om training te krijgen. De trainingen worden gegeven door Richard Paul en Adam Howard. Daarnaast worden de jeugdleden verder begeleid door de jeugdcoaches die zijn opgeleid conform de NGF richtlijnen.

De trainingen vinden voornamelijk plaats in de periode maart tot en met november. Aan het begin van het seizoen ontvangen de jeugdleden een brief met de mogelijkheid tot opgave voor trainingen. Voor deze trainingen wordt een eigen bijdrage gevraagd. Er wordt naar gestreefd om een groepsgrootte van maximaal 6 jeugdleden te hanteren. De groepen worden ingedeeld op speelsterkte en leeftijd.

De lessen worden in principe op zondag gegeven.

Naast de algemene trainingen wordt aan de een beperkte groep getalenteerde jeugd extra training gegeven.

Wedstrijden

Jeugdleden die in het bezit zijn van het GVB hebben het recht deel te nemen aan alle wedstrijden van de vereniging. Hieronder valt ook de zogenaamde rabbitwedstrijd. Dit is de maandbeker voor de jeugd die meestal op zondag wordt gespeeld over 9 holes. Daarnaast is het mogelijk om in te schrijven voor NGF jeugdwedstrijden en open toernooien die worden georganiseerd. Ook worden er jaarlijks officiële jeugdclubkampioenschappen georganiseerd. Deelname hieraan staat open voor iedereen die baanpermissie heeft. Er wordt gespeeld in twee categorieën. Categorie 1 (tot hcp 36) speelt 18 holes strokeplay en categorie 2 (handicap 36 en hoger) speelt 9 holes stableford.

Competitie

Het is voor de jeugd mogelijk om deel te nemen aan de landelijke competities. Er zijn twee klassen te weten de open klasse en de dubbel negen competitie. Voor de open klasse is een handicap van 26,0 vereist en voor de handicap klasse is een handicap van 36,0 vereist. In 2014 zullen er binnen de vereniging twee teams deelnemen aan de jeugdcompetitie. Het eerste team speelt in de vierde klasse open en het tweede team komt uit in de dubbel negen competitie.

NNO-competitie

Sinds een aantal jaren wordt er in de noordelijke regio de zogenoemde Noord-Noord-Oost (NNO) jeugdcompetitie georganiseerd. Het idee hierachter is om de jeugd de kans te geven kennis te maken met andere banen en andere jonge golfers. In de meeste gevallen wordt er op zondag gespeeld in de periode van maart tot juni. Er wordt voor zowel een individueel als een clubklassement gestreden.

De wedstrijden worden in drie categorieën gespeeld, te weten handicap 0-20 (18-holes strokeplay); handicap 20-36 (18 holes stableford) en de GVB klasse (9-holes stableford). Ieder jeugdlid met GVB kan aan deze wedstrijden meedoen. De aanmeldingsformulieren worden elektronisch aan alle jeugdleden verstuurd door de Jeugdcommissie.

Samenstelling

per 1 januari 2017

Voorzitter: Dennis van Krimpen
Secretaris/Penningmeester: vacant

Jeugdcoaches:
Dennis van Krimpen, Ben Paul, Nisha van der Meer, Niene Tammenga, Bernard Sommer en Ian Goddard

Bestuurscontact: Ina Mennega
Vertegenwoordiger Technische Commissie: Geert Hoiting