Bestuursleden

Het bestuur van Golfclub de Semslanden bestaat uit de volgende leden. U kunt ze rechtstreeks benaderen.

Vacature
Voorzitter
Jurry SwartJurry Swart
Secretaris, waarnemend voorzitter
secretaris@semslanden.nl , voorzitter@semslanden.nl
Chris HuibertsChris Huiberts
Penningmeester
penningmeester@semslanden.nl
Kascommissie
Karst HoogsteenKarst Hoogsteen
Lid; directeur BV;
baancommissaris@semslanden.nl
Commissie Groen
Handicap- en Regelcommissie
Technisch onderhoud
Rob TuijtRob Tuijt
Lid; directeur BV;
rob.tuijt@semslanden.nl
Jeugdcommissie
Marshalcommissie
Wedstrijdcommissie
Laura-Ann MulderLaura-Ann Mulder
Lid
laura-ann.mulder@semslanden.nl
Technische commissie
Next Generation commissie
Erik WilmsErik Wilms
Lid
erik.wilms@semslanden.nl
Redactiecommissie

Het bestuur heeft ondersteuning van het secretariaat, dat onder leiding staat van Aafke Dijkema.  Telefoon 0599 – 564661 , e-mail: secretariaat@semslanden.nl

Gedragscode van het bestuur