Inloggen bij de Semslanden

U kunt inloggen met de gegevens die u voor E-golf4u gebruikt.

Accorderen van scores via mail bij wedstrijden komt te vervallen

Het accorderen van scorekaarten via de mail bij wedstrijden komt met ingang van heden te vervallen.

De procedure bij het inleven van de kaarten is als volgt:

  • direct na binnenkomst controleren de speler en marker de scores per hole en indien akkoord onderteken beiden de kaart.
  • Op verzoek van de wedstrijdleiding kan de speler de eigen scores invoeren via de (web)app.
  • De speler levert de kaart daarna zo spoedig mogelijk in bij de wedstrijdleiding.
  • Wordt de kaart niet of te laat ingeleverd, dan volgt diskwalificatie.
  • De wedstrijdleiding controleert de kaarten.
  • Een foutieve ingevoerde kaart via de (web)app wordt gecorrigeerd door de wedstrijdleiding.
  • Voor het wedstrijdresultaat is de papieren kaart – getekend door speler en marker – bepalend.

Voor individuele qualifying rondes blijft het accorderen via de mail bestaan.